Kansainvälinen toiminta

 

Kansainvälinen toiminta 

Älykkään erikoistumisen strategiaa hyödynnetään Euroopan alueiden välisessä yhteistyössä ja se vaikuttaa uudella ohjelmakaudella yhä useamman eri EU-rahoituslähteen kriteerinä. Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa päivitetään tarpeen mukaan. Strategia linkittyy Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisstrategiaan ohjelmakaudelle 2021-2027 ja ohjaa osaltaan EAKR-hankkeiden rahoittamista. Keski-Pohjanmaa osallistuu klusteriyhteistyöhön Euroopan komission ja Euroopan muiden alueiden kanssa esimerkiksi akkumateriaalien ja akkukennojen arvoketjujen sekä digitalisaation ja robotiikan sisältöaloilla. EU:n suorarahoituslähteiden käyttöä pyritään lisäämään ja eri rahoituslähteiden välistä synergiaa vahvistamaan.

Maakuntien painotuksiin pohjautuvaa, Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistä älykkään erikoistumisen strategiaa toteutetaan Elinkeinot murroksessa -hankkeen kautta Itä- ja Pohjois-Suomen klustereiden ja arvoketjujen vahvistamiseksi sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan uudistamiseksi. Keskiössä on älykäs erikoistuminen ja erilaistuminen, jota tehdään organisaatiorajoja ylittävällä yhteistyöllä. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyön avulla on suora mahdollisuus lisätä maakuntien tunnettavuutta ja tuoda esille koko suuralueen kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia EU:n suuntaan. https://elmoenf.eu/fi/

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä seuraa edustamiensa alueiden kannalta tärkeitä EU-asiakokonaisuuksia ja pyrkii vaikuttamaan niihin. Painopisteitä ovat muun muassa aluepolitiikka, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikka, liikenne- ja energiapolitiikka, ulkosuhdeasiat, väestönmuutoksen haasteet, elinkeinopolitiikka ja alueiden kansainvälinen yhteistyö. https://www.eastnorth.fi/

Keski-Pohjanmaa on mukana Interreg Nord, Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Pohjoinen periferia ja arktinen NPA ja Interreg Itämeri -ohjelmissa. Yhteistyöhön kuuluu työskentely pohjoismaisissa valmisteluryhmissä, kansallisissa arviointiryhmissä sekä ohjelma-alueen hallinto- ja seurantakomiteassa. Ohjelmakaudelle 2021-2027 Interreg Nord ja Interreg Botnia-Atlantica -ohjelmat sulautuvat uuteen Suomi-Ruotsi-Norja -pohjoisten alueiden Interreg-ohjelmaan.

Keski-Pohjanmaa on saanut EU-suorarahoituksen Interreg Europe -ohjelmassa kansainväliselle P-Iris -hankkeelle. Hanke toimii maaseutumaisten alueiden innovaatiojärjestelmien ja korkeasti koulutettujen nuorten työllisyyden edistämiseksi. Hanke päättyy kesäkuussa 2021. lisätietoja P-Iris -hankkeesta tästä linkistä.

NSPA pohjoisten harvaan asuttujen alueiden verkosto ja AER Assembly of European Regions ovat alueiden keskinäisiä vaikuttamisväyliä alueiden edunajamiseen ja kansainvälisten hankeaihioiden käynnistämiseen. Keski-Pohjanmaan liitto jatkaa jäsenyyksiensä kautta yhteistyötä ja vaikuttamista intressialueilla. Vuoden 2020 aikana perustettava Merenkurkun neuvosto EAYY jatkaa uudella rakenteella Suomi-Ruotsi -rannikkoalueen yhteistyötä. NSPA alueiden yhteistyössä on toteutettu mm. OECD aluetutkimus Territorial Review 2017 pohjoisten EU-alueiden pidemmän aikavälin kehittämiselle.

 

Lisätietoja antaa kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen p. 040 6845 997

 

 

 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje