Kansainvälinen toiminta

 

Kansainvälinen toiminta 

Älykkään erikoistumisen strategiaa hyödynnetään Euroopan alueiden välisessä yhteistyössä ja se vaikuttaa uudella ohjelmakaudella yhä useamman eri EU-rahoituslähteen kriteerinä. Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa päivitetään tarpeen mukaan. Strategia linkittyy Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisstrategiaan ohjelmakaudelle 2021-2027 ja ohjaa osaltaan EAKR-hankkeiden rahoittamista. Keski-Pohjanmaa osallistuu klusteriyhteistyöhön Euroopan komission ja Euroopan muiden alueiden kanssa esimerkiksi akkumateriaalien ja akkukennojen arvoketjujen sekä digitalisaation ja robotiikan sisältöaloilla. EU:n suorarahoituslähteiden käyttöä pyritään lisäämään ja eri rahoituslähteiden välistä synergiaa vahvistamaan.

Maakuntien painotuksiin pohjautuvaa, Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistä älykkään erikoistumisen strategiaa toteutetaan Elinkeinot murroksessa -hankkeen kautta Itä- ja Pohjois-Suomen klustereiden ja arvoketjujen vahvistamiseksi sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan uudistamiseksi. Keskiössä on älykäs erikoistuminen ja erilaistuminen, jota tehdään organisaatiorajoja ylittävällä yhteistyöllä. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyön avulla on suora mahdollisuus lisätä maakuntien tunnettavuutta ja tuoda esille koko suuralueen kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia EU:n suuntaan. https://elmoenf.eu/fi/

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä seuraa edustamiensa alueiden kannalta tärkeitä EU-asiakokonaisuuksia ja pyrkii vaikuttamaan niihin. Painopisteitä ovat muun muassa aluepolitiikka, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikka, liikenne- ja energiapolitiikka, ulkosuhdeasiat, väestönmuutoksen haasteet, elinkeinopolitiikka ja alueiden kansainvälinen yhteistyö. https://www.eastnorth.fi/

Keski-Pohjanmaa on mukana Interreg Nord, Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Pohjoinen periferia ja arktinen NPA ja Interreg Itämeri -ohjelmissa. Yhteistyöhön kuuluu työskentely pohjoismaisissa valmisteluryhmissä, kansallisissa arviointiryhmissä sekä ohjelma-alueen hallinto- ja seurantakomiteassa. Ohjelmakaudelle 2021-2027 Interreg Nord ja Interreg Botnia-Atlantica -ohjelmat sulautuvat uuteen Suomi-Ruotsi-Norja -pohjoisten alueiden Interreg-ohjelmaan.

Keski-Pohjanmaa on saanut EU-suorarahoituksen Interreg Europe -ohjelmassa kansainväliselle P-Iris -hankkeelle. Hanke toimii maaseutumaisten alueiden innovaatiojärjestelmien ja korkeasti koulutettujen nuorten työllisyyden edistämiseksi. Hanke päättyy kesäkuussa 2021. lisätietoja P-Iris -hankkeesta tästä linkistä.

NSPA pohjoisten harvaan asuttujen alueiden verkosto ja AER Assembly of European Regions ovat alueiden keskinäisiä vaikuttamisväyliä alueiden edunajamiseen ja kansainvälisten hankeaihioiden käynnistämiseen. Keski-Pohjanmaan liitto jatkaa jäsenyyksiensä kautta yhteistyötä ja vaikuttamista intressialueilla. Vuoden 2020 aikana perustettava Merenkurkun neuvosto EAYY jatkaa uudella rakenteella Suomi-Ruotsi -rannikkoalueen yhteistyötä. NSPA alueiden yhteistyössä on toteutettu mm. OECD aluetutkimus Territorial Review 2017 pohjoisten EU-alueiden pidemmän aikavälin kehittämiselle.

 

 

 

 

 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje