Maakuntahallitus

 

Pöytäkirjat 2024

Maakuntahallitus 6/2024, 10.6.2024

Oheismateriaali:

49 § Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2050 ja maakuntaohjelman 2026-2029 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) sekä valmistelun käynnistäminen

50 § Ohjelmakauden 2014−2020 rakennerahastohankkeiden vaikuttavuuden arviointi

 

Maakuntahallitus 5/2024, 13.5.2024

Oheismateriaali

40 § Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstökertomus 2023

41 § Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2024

42 § Pohjoisen liikennestrategian hyväksyminen

44 § Kulttuurihyvinvointisuunnitelman hyväksyminen

 

Maakuntahallitus 4/2024, 15.4.2024

             Oheismateriaali

            32 § Toiminnan ja talouden osavuosiraportti 1-3 2024

            33 § Talousarvion toteuma 1-3/2024

            34 § Liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportti 1-3/2024

            36 § Alueellinen kehittämistehtävä, Kultuurimaakunta-hanke (KUMAHA) Loppuraportti 

 

Maakuntahallitus 3/2024, 18.3.2024

 Oheismateriaali

25 § Alueellisten riistaneuvostojen jäsenten ja varajäsenten nimeämispyyntö ja esittämispyyntö (sidosryhmät)

28 § Keski-Pohjanmaan liiton hankintaohjeen päivittäminen

 

Maakuntahallitus 2/2024, 26.2.2024

 Oheismateriaali

18 § Tasekirja 2023, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

19 § Nimeämispyyntö, Pohjoisen ja Itäisen Suomen ohjelmat, valmisteluryhmät ja neuvottelukunnat

20 § K-P:n potentiaalisten tuulivoima-alueiden maisemaselvitys - tarjouspyyntö

21 § Keski-Pohjanmaan liiton viestintäsuunnitelmaluonnos ja viestintäkalenteri vuodelle 2024.

22 § Maakuntahallituksen työn arviointi - kyselyn tulokset

 

Maakuntahallitus 1/2024, 22.1.2024

Oheismateriaali:

3 § Sisäisen valvonnan raportti vuodesta 2023

5 § Keski-Pohjanmaan energiamurroksen edistäminen

Energiamurroksen edistämisen suunnitelma

yhteenveto lausunnoista ja vastineista

6 § Keski-Pohjanmaan maakunnallinen digitaalinen kompassi

Keski-Pohjanmaan digitaalinen kompassi

yhteenveto lausunnoista ja vastineista

7 § Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan liittojen yhteistyön tiivistäminen

9 § Kiinnostuksenilmaisupyyntö Talent Booster Mechanism-teknisen avun mekanismiin

11 § Vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelma

12 § Metsien muutos, hiilinielut ja metsien käytön muutoksesta johtuvat aluetalousvaikutukset IP-maakunnissa (memu) –hanke

 

Pöytäkirjat 2023

Maakuntahallitus 13/2023, 11.12.2023

Oheismateriaali

104 § Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian valmistelu – visio ja tavoitteet

107 § Edunvalvontasuunnitelma

 

Maakuntahallitus 12/2023, 13.11.2023

Oheismateriaali

96 § Keski-Pohjanmaan kasvuohjelma vuosille 2024-2025

                      kasvuohjelma hallitukselle 06112023

                      Kasvuohjelma liite 2

                      Kasvuohjelma liite 3

                      Kasvuohjelma taulukko kuntien lausunnoista

97 § Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia 1.1.2024 alkaen

98 § Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan liittojen yhteistyön tiivistäminen

                      IP sopimus 30.10.2023

99 § Valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen 2024-2027 valmistelun tilanne

                      ALKE-painopisteet_luonnos271023

                      ALKE_Kommenttikierroksen kysymykset

 

Maakuntahallitus 11/2023, 16.10.2023

Oheismateriaali

88 § Toiminnan ja talouden osavuosiraportti 7-9/2023

89 § Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportti 7-9/2023

90 § Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2024-2026

 

Maakuntahallitus 10/2023, 18.9.2023

Oheismateriaali

78 § Älykkään erikoistumisen strategia

79 § Suunnitelma pohjalaismaakuntien liikenteen kärkihankkeiksi

80 § Keski-Pohjanmaan laajakaistaselvitys

82 § Keski-Pohjanmaan 6. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman lausunnot ja vastineet sekä viranomaisneuvottelun pöytäkirja

 

 

Maakuntahallitus 9/2023, 21.8.2023

Oheismateriaali

67 § Toiminnan ja talouden osavuosiraportti 4-6/2023

68 § Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportti 4-6/2023

69 § Linjaukset talousarvio 2024 ja toimintasuunnitelma 2024–2026 laatimiseksi

70 § Keski-Pohjanmaan liiton tulevaisuuskatsaus 2032

71 § Raideliikenteen työssäkäyntialueen volyymiselvitys

72 § Kuntaliiton ja maakuntien liittojen palvelusopimus

 

Maakuntahallitus 8/2023, 30.6.2023

           Oheismateriaali 

           60 § hallintojohtajan virka

 

Maakuntahallitus 7/2023, 12.6.2023

Oheismateriaali

55 § tiedonhallintamalli

57 § ilmastotyöhankkeen loppuraportti

 

Maakuntahallitus 6/2023, 15.5.2023

Maakuntahallitus 5/2023, 15.5.2023

Oheismateriaali

42 § Toiminnan ja talouden osavuosiraportti 1-3/2023

43 § Talousarvion toteutuma 1-3/2023

 

Maakuntahallitus 4/2023, 17.4.2023

Oheismateraali

§ 34 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportti 1-3/2023

§ 35 Henkilöstöraportti v. 2022

§ 36 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2023

 

Maakuntahallitus 3/2023, 13.3.2023

Oheismateriaali:

§ 21 Tilinpäätös 2022

§ 22 Keski-Pohjanmaan liiton viestintäsuunnitelmaluonnos, viestintäkalenteri ja viestintäsuunnitelman kaavio vuodelle 2023

§ 28 Keski-Pohjanmaan 6. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos

 

Maakuntahallitus 2/2023, 13.2.2023

 Oheismateriaali:

§ 14 Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia 2017

 

 

Maakuntahallitus 1/2023, 23.1.2023

Oheismateriaali:

§ 3 Sisäisen valvonnan raportti vuodesta 2022

§ 4 K-P:n liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportti 10-12/2022

§ 5 Vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelma

§ 8 Yhteenveto kehittämispäällikön virkaa hakeneista

 

Pöytäkirjat 2022

Pöytäkirjat vuosilta 2018-2021 löytyvät sivun lopusta. 

Maakuntahallitus 10/2022, 12.12.2022

Oheismateriaali

§ 90 Edunvalvontasuunnitelma

 

 

Maakuntahallitus 9/2022, 14.11.2022

Oheismateriaali

80 §: Toiminnan ja talouden osavuosiraportti 1-9/2022

81 §: Talousarvion toteutuma 1-9/2022

82 §: K-P:n liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportti 7-9/2022

84 §: K-P:n liiton osallistuminen AIP -hankkeeseen - loppuraportti

85 §: K-P:n kansainvälistymisstrategia 2030 luonnos ja yhteenveto lausunnoista

 

Maakuntahallitus 8/2022, 17.10.2022

Oheismateriaali

71 §: K-P:n liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

75 §: Keski-Pohjanmaan maakunnan hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027

76 §: Keski-Pohjanmaan kaivannaisalan teemaohjelma 2022-2025 (luonnos)

 

Maakuntahallitus 7/2022, 19.9.2022

Oheismateriaali

64 §: Itä- ja Pohjois-Suomen hallitusohjelmatavoitteet

65 §: Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisstrategia 2030 luonnos

 

 

Maakuntahallitus 6/2022, 22.8.2022

Oheismateriaali

51 §: toiminnan ja talouden osavuosiraportti 1-6/2022

52 §: talousarvion toteuma 1-6/2022

53 §: Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportti 4-6/2022

56 §: Keski-Pohjanmaan 6. vaihemaakuntakaavan työsuunnitelma – luonnos ja OAS-luonnos

 

 

Maakuntahallitus 5/2022, 13.6.2022

Oheismateriaali:

§ 44 Keski-Pohjanmaan kasvuohjelma vuosille 2022–2023

 

Maakuntahallitus 4/2022, 16.5.2022

Oheismateriaali:

§ 35 Sopimus välittävien toimielinten jatkotoimenpiteiden kokoamisesta Pohjois-Pohjanmaan liittoon

§ 37 Keski-Pohjanmaan maakuntaviestin sääntömuutokset

 

Maakuntahallitus 3/2022, 11.4.2022

Oheismateriaali:

§ 25 Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan ja talouden osavuosiraportti 1–3/2022

§ 26 Keski-Pohjanmaan liiton talousarvion toteuma 1–3/2022

§ 27 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportti 1–3/2022

§ 31 Keski-Pohjanmaan liiton lausunto kaivoslain uudistamiseen ja lakiehdotukseen

 

Maakuntahallitus 2/2022, 14.3.2022

Oheismateriaali:

§ 14 Vuoden 2021 tilinpäätös

§ 15 Henkilöstöraportti 2021

§ 16 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2022

§ 17 Keski-Pohjanmaan alueellinen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma

§ 18 Keski-Pohjanmaan matkailustrategian 2021–2025 toimenpidesuunnitelma

§ 19 Valtuustoaloiteselvitys

§ 20 Yhteistoiminta-alueen (Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa) toimintakertomus 2021

  

Maakuntahallitus 1/2022, 17.1.2022

Oheismateriaali

§ 3       Sisäisen valvonnan raportti vuodesta 2021

§ 4       K-P:n liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportti 10-12/2021

§ 6       Vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma

§ 7       Ohjelmakauden 2021-2027 alueellinen rahoitussuunnitelma vuosille 2021-2022

Rahoituksen painotukset vuosille 2021-2022

§ 8       MYR työjärjestys ohjelmakaudelle 2021-2027

 

 

 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje