Liiton rahoittamat AKKE-hankkeet

 

Kasvun, Osaamisen ja Elinvoiman Keski-Pohjanmaa-hanke (KOE-hanke)

Keski-Pohjanmaan elinvoimaisuus ja kilpailukyky perustuvat alueen yritysten menestymiseen. Keski-Pohjanmaan maalinnan korkea työllisyysaste ja matala työttömyysaste tuovat haasteita osaavan työvoiman saatavuudelle. Nämä haasteet ovat kasvussa maakuntaan suunniteltujen suurien investointien mukanaan tuomien työvoimatarpeiden johdosta. Tämä lisää tarpeita ennakoida alueen osaamis- ja koulutustarpeita, sekä lisätä työelämäyhteistyötä alueen koulutuslaitosten kanssa. Tämän lisäksi yrityksissä tarvitaan TKI-osaamista valtakunnallisten TKI-tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Lisätietoja KOE-hankkeesta

Case Kase

Case Kase - parempia toimintatapoja monipaikkaisella maaseudulla -hankkeessa tehdään case study -tutkielma, joka etsii Kaustisen seudun kaltaiseen maaseutuympäristöön soveltuvia parhaita toimintatapoja alueelle keskeisiin aihepiireihin. Tavoitteena on hahmottaa yleisestä keskustelusta puuttuvia tulevaisuuden kehityspolkuja eli mistä löytää vaihtoehtoisia malleja liiketoimintaan, palvelujen tuottamiseen ja työn uudenlaiseen tekemiseen. Keskeistä on tuottaa materiaalia, millainen on 2020- ja 2030-luvun menestyvä ja kehittyvä maaseutuyritys sekä maaseutualue. Case Kase -hanke selvittää työn muutoksen vaikutuksia maaseudulla sekä koronaepidemian aiheuttamista haasteista selviämisen ratkaisuja ja mm. etätyön osuutta siinä.

Korona-Exit-KP   

Korona-Exit-KP - Koronaviruspandemian vaikutukset Keski-Pohjanmaalle -hankkeessa muotoillaan selviytymispolku pois koronavirusepidemian aiheuttamasta kriisistä. Hankkeen lopputuloksena saadaan selvitys, jossa painopisteinä ovat:

- Arvio koronavirusepidemian vaikutuksista maakunnan keskeisille elinkeinoelämän toimialoille, erityisesti mikro- ja pk-yritysten osalta.

- Arvio koronavirusepidemian vaikutuksista maakunnan vientiteollisuudelle.

- Arvio koronavirusepidemian vaikutuksista eri alojen ja ammattiryhmien työllisyydelle/työttömyydelle ja osaa-van työvoiman saatavuudelle maakunnassa.

- Arvio koronavirusepidemian vaikutuksista maakunnan kuntatalouteen.

- Arvio koronavirusepidemian kustannuksista maakunnan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmälle.

- Skenaariot maakunnan toipumiselle koronavirusepidemian vaikutuksista.

- Toimenpidesuosituksia tai -vaihtoehtoja koronavirusepidemian haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen maakunnan kuntatalouden, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän, elinkeinoelämän ja työllisyyden näkökulmasta.

Elinkeinojen murros turvetuotannossa

Elinkeinojen murros turvetuotannossa -hankkeessa tehdään selvitys turvetuotannosta. Ensinnäkin tehdään kuvaus Keski-Pohjanmaan turvetuotantoalueista sekä niiden suorista ja välillisistä työvoimavaikutuksista. Toisena toteutetaan laskelma Keski-Pohjanmaan lämpölaitosten käyttämän turpeen määrästä ja turpeesta luopumisesta syntyvästä energiavajeesta. Kolmantena kerätään toimenpidevaihtoehtoja turpeen käytölle muussa kuin energiakäytössä sekä suosituksia turvemaiden kunnostamiselle, mikäli turpeen energiakäytöstä luovutaan. Toimenpidevaihtoehtoja kootaan myös turpeen korvaaviksi energialähteiksi sekä turvetuotannon työllistämän tuövoiman uudelleenkouluttamiseksi.

 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje