Italian opintomatka

 
Molise Region 13.-14.2023

Molise

Sijainti: Etelä-Italia, 4438 km2

Asukasluku: 308493 (2017)

Pääelinkeinot: Maatalous: viini, oliiviöljy, vihannekset, hedelmät ja maitotuotteet

SYSTOUR-hankkeen hyvät käytänteet

GP RIKA CO-OPERATIVE  

Käytänteen sisältö ja pilottitoimien hyödyntäminen: Yhteisöllisen osuuskunnan perustaminen turvaamaan alueen paikallisväestön palveluita sekä entisöimään vanhoja rakennuksia matkailijoiden majoituskäyttöön. Käytäntö on kylän sisäistä elinvoimaisuuden elvyttämistä huomioiden “slow travel” trendin, jossa hidas matkailu ja paikallisten tavoin eläminen tuo matkailijoita myös harvempaan asutulle seudulle.  

Tavoitteena on pienen Montemitron kylän elvyttäminen. Kylään on perustettu paikallinen molise-kroatialainen kielivähemmistö, joka toimii RIKAn yhteisöllisenä osuuskuntana. Kylä on harvaan asuttu ja menettänyt paljon julkisia palveluja. Osuuskunta tavoittelee työpaikkojen ja elinkeinojen kasvattamista. Osuuskunta on yhteisöllisesti mm. avannut suljetun baarin, remontoinut yhteisiä, julkisia tiloja, kahvilan ja pienen ruokakaupan ja kehittänyt huoneistoista koostuvan hotellin kylän hylättyihin rakennuksiin. Osuuskunta tarjoaa mm. ruokakuljetuksia, rokotusaikoja ja tukea digiterveyspalveluiden käyttöön. Paikallisten yhdessä tekemä työ kestävän kehityksen periaatteiden mukaan on alkanut tuoda matkailijoita Montemitroon. Osuuskunnan tavoitteena on väestönkasvu, kulttuuriperinnön suojeleminen ja sosioekonomisiin haasteisiin vastaaminen, jotta kylän elinvoimaisuus kasvaisi. 

Työn perässä Montemitroon muuttaneita oli useampi sata uutta asukasta. Paikallinen väestö on iäkästä, mutta esittelyssä kiinnitettiin huomioita siihen, miten kylän kehitys oli aloitettu yhdessä paikallisten kanssa, ja kyläyhteisön ja osuuskunnan yhteinen tavoite edesauttaa tavoitteisiin pääsemistä. Tavoitteena on lähitulevaisuudessa avata kylään apteekki ja kirjasto. 

PATH OF THE 7 CHURCHES 

Käytänteen sisältö ja pilottitoimien hyödyntäminen: Raivattu ja opastein varustetun vaellusreitin entisöinti ja osaksi uudelleen rakentaminen huomioiden paikallisena erikoisuutena uskonnolliset erityiskohteet. Kohderyhmää ovat uskontoryhmien lisäksi luonto- ja elämäntapamatkailijat, jotka haluavat kokea aitoja paikallisia elämyksiä.  

"Cammino delle 7 Chiese” (seitsemän kirkon polku) on hyvä käytäntö, joka on kehitetty IT-HR Take it slow -hankkeessa. Sen tarkoitus on elvyttää serbo-kroatialaisen kielivähemmistön alueita. Hankkeessa kartoitettu luontoreitti kulkee viiden kielivähemmistön asuttaman pienen kylän halki korostaen reitin varrella olevia historiallisia kirkkoja. Käytäntö korostaa paikallisten alueiden viehättävyyttä ja elinvoimaa ja parantaa samalla kielivähemmistön asemaa. Käytännön tarkoitus on osoittaa, miten hyvin suunniteltu matkailu voi tukea paikallisten asemaa. Vaellusreitti on suunniteltu kestävä kehitys ja paikallisten elinolojen säilyttäminen huomioiden.  

Käytäntö esiteltiin kattavasti ja se sopii erinomaisesti hankkeeseen, sillä se tukee kestävää matkailua sekä huomioi matkailun alueen elinvoimaa lisäävänä tekijänä. 

Lisää käytänteestä: 

Kotisivut: https://www.ilcamminocampestre.it/en/ 

Youtube-video: https://www.youtube.com/watch?v=W3iuig1F-8E 

BORGO TUFI SCATTERED HOTEL 

Käytänteen sisältö ja pilottitoimien hyödyntäminen: Kunnan ja yrittäjän entisöimien ja korjattujen, hylättyjen rakennusten muuttaminen matkailijoiden majoituskäyttöön. Vahva hyödyntämispotentiaali myös Keski-Pohjanmaalla, vaatii (elinkeinoharjoittajan) rahoituksen. Majoitusrakennusten entisöimisen lisäksi kylään on rakennettu ravintola ja kylpylä. Kohderyhmää luonto-, kulttuuri- ja elämäntapamatkailijat. 

Castel del Giudicen kylässä Borgo Tuffin harvaa asutun hotelliympäristön hanke on onnistuneesti pysäyttänyt väestön vähenemisen ja lisännyt elinvoimaisuutta hylätyssä kylässä. Käyttämättömät talot ja tallit on remontoitu j muutettu vuokrattaviksi asunnoiksi. Tämä käytäntö on yksi monista pienten kylien elinvoimaisuutta lisäävistä aloitteista. Kunnostustöissä on huomioitu kulttuuriperinnön ja vanhan arkkitehtuurin säilyttäminen, mikä luo myös matkailijoille autenttisen, ainutlaatuisen majoituskokemuksen. Hanke osoittaa, että myös pienissä, lähes hylätyissä kylissä on potentiaalia majoituskapasiteetin ja ns. ”hitaan matkailun” kehittämiselle. Rahoitus majoituskapasiteetin kunnostamiseen tuli sekä kunnalta että yksityiseltä rahoittajalta; kunta korjautti vanhat tallit ja yksityisrahoituksella remontoitiin ravintola, hotellimajoitus sekä pieni kylpylä. Kylässä on nyt 33 huonetta majoituskäyttöön, kaksi ravintolaa, juhlasali ja kirjasto.  

Majoituskapasiteetit koettiin esittelyssä erittäin hyvin remontoiduiksi, ja samalla oli huolehdittu paikallisen italialaisen kyläkulttuuriperinteen säilyttämisestä. Majoituskapasiteetti työllistää useampia koko- ja osa-aikaisia työntekijöitä, ja matkailijoita tulee erityisesti muualta Italiasta sekä Aasian maista. Hanke on vaatinut kunnan ja paikallisten yhteistyötä ja sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen. 

THE WATER ROUTE 

Käytänteen sisältö ja pilottitoimien hyödyntäminen: Vesireitti, jonka varrelle kehitetty matkailijoiden majoitus-, ravitsemis- ja elämyspalveluita. Vahva yhteisöllisyyden ja tasa-arvon markkinointi. Hyödynnetty olemassa olevia paikallisia luonnonvaroja ja mahdollisuuksia, joita alue tarjoaa. Hankevaroin kunnostettu mm. reitistöä, siltoja ja opasteita.  

Vesireittihanke Cammino dell'Acqua on kulttuurimatkailua tukeva hanke, joka tukee kestävää matkailua yhdistämällä kunnat niiden läpi virtaavan vesistön kautta. Hanke yhdistää eri uskonnollisia yhteisöjä, korostaen dialogisuutta ja yhteistyötä. Vesireitti kulkee 10 eri kylän ja useiden pyhäkköjen kautta. Reitin varrella on metsää, jokia, järviä, niittyjä, vuoristoa sekä historiallisesti merkittäviä vesilaitoksia. Reitti tarjoaa mahdollisuuden hitaaseen luontohyvinvointimatkailuun. Reitillä on alueen matkailulle tärkeä merkitys, ja se markkinoi aluettaan eri uskontoja yhdistävänä ja arvostavana seutuna. Joka vuosi alueella järjestetään kolmipäiväinen pyhiinvaellusmatka, johon osallistuu kymmenittäin ihmisiä lähiseuduilta. Reittiä on tuettu Interreg AL-ME hankkeesta mm. kausittaisten hakkuutöiden, kylttien pystyttämisen ja siltojen ja polkujenkunnostamisen kautta. 

Kotisivut: https://www.camminidellacqua.it/ 

Molise lehdistötiedote (englanniksi)

 

Kuvagalleria

Gallery image 1
Gallery image 2
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje