Espanjan opintomatka

 

Lea Artibain opintomatka 29.2. – 1.3.2024

Lea Artibai

Sijainti: Pohjois-Espanja, 206km2

Asukasluku: 25931 (2018)

Pääelinkeinot: Alkutuotanto, kalastus ja kalatalous

Hyvät käytänteet Lea Artibaissa:

LEA ARTIBAI FEST 

Käytänteen sisältö ja pilottitoimien hyödyntäminen: Lea Artibai Fest on matalan sesongin matkailutapahtuma Lea Artibaissa, jolloin vierailijat pääsevät ohjatusti tutustumaan alueen matkailutoimijoiden tarjontaan. Pilotissa on onnistuttu erittäin hyvin lisäämään matkailutarjontaa kesäsesongin ulkopuolelle yhdistämällä useiden eri yrittäjien toimintaa.

Tapahtuma on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua harvinaisempiin matkailuelämyksiin ja se tuo esille vähemmän tunnettuja matkailukohteita alueella (mm. retkiä maatiloille, työpajoja jne.). Tapahtuma mahdollistaa myös turistivirtojen jakautumisen kesäsesongin ulkopuolelle. Sen yhteydessä turistit pääsevät muutoin yleisöltä suljettuihin paikkoihin ja tapahtumassa järjestetään myös KM0 tuotteiden maistiaisia.  

Kaikki vierailut ovat ohjattuja n. 3–4 tunnin kävelyreittejä, joilla on joko ruoka-, kulttuuri- tai muu vastaava teema. 

Tapahtuma vastaa seuraaviin hanketavoitteisiin:  

 • Turistivirtojen tasaisempi jakautuminen
 • Kestävät aktiviteetit alueella
 • Kävelymatkan päässä olevat kohteet
 • Luonnon- ja kulttuuriperinnön elvyttäminen
 • Hitaat matkailukokemukset
 • Ruokakulttuuri ja elinkeinojen monimuotoisuus
 • Elämysmatkailu pelkän tiedon levittämisen sijaan
 • Yhteistyö matkailusektorin kanssa (majoitus, ravitsemus)
 • Kilpailukyvyn lisääminen
 • Matalan sesongin matkailutoiminnan elvyttäminen
 • Kestävän matkailun kehittäminen

URDABAI BIOSFÄÄRI JA LUONNONSUOJELUKESKUS 

Käytänteen sisältö ja pilottitoimien hyödyntäminen: Kestävän kehityksen ohjelma, joka tukee yksittäisiä matkailutoimijoita mm. sertifioinnissa ja vastuullisviestinnässä. Onnistunut digitaalinen saavutettavuus. Ohjelmaa esitellään tarkemmin syksyllä 2024 pidettävässä Online Learning Eventissä, jonka isännöi verkossa Keski-Pohjanmaan liitto.

Urdabain luonnonsuojelukeskus on kestävän kehityksen elävä laboratorio, joka on sitoutunut CETS-sertifikaatin mukaiseen kestävään kehitystyöhön (European Charter for Sustainable Tourism). (oma huomio: vastaava kuin STF-sertifikaatti Suomessa). Sertikaatin alla toimii 13 majoitusyrittäjää, 5 maataloustoimijaa, 9 elämyspalvelutoimijaa sekä 6 ravintolaa.  

Interaktiivisen matkailuoppaan avulla voi tutustua Urdabain biosfääriin kestävällä tavalla ennen matkaa, matkan aikana tai sen jälkeen. Kartasta löytyy matkailupalvelut (majoitus, reitit, ravitsemusliikkeet, nähtävyydet, tapahtumat, elämykset jne.) ja niitä voi hakea haluamallaan filtterillä. 

Urdabain luonnonsuojelukeskus toimii muuttolintujen suojelu- ja tutkimustyössä. Keskus on myös maksua vastaan avoinna mm. koululaisryhmille ja kesäisin turisteille ohjattua tutustumista varten. Keskus tarjoaa muutaman majoituspaikan. Linkki kotisivuille 

THE COAST OF BIZKALA/ FLYSCH  

Käytänteen sisältö ja pilottitoimien hyödyntäminen: Käytänne on vahvasti alueen historiallisen käyttöön perustuva. Digitaalinen työkalu on toimiva väline matkailijoiden omatoimisen alueen kiertämisen tueksi. Geologiaan perustuvassa kohteessa on vahva vastuullisviestintä, joka ohjaa matkailijoita tutustumaan kohteisiin luontoa kunnioittaen ja suojellen.

Bizkalan rannikolla on aikojenalusta saakka tapahtunut merkittäviä geologisia muutoksia, jotka ovat edelleen nähtävissä alueen rannoilla ja rantakallioilla. Tällä alueella kehitetään parhaillaan geomatkailua, ja kehitystyössä hyödynnetään Inventory of Places of Geological Interest -työkalua. (Linkki)

Matkailutoiminnalla pyritään lisäämään tunnettavuutta tällä innovatiivisella sektorilla, jotta matkailijoiden on mahdollista tutustua geologisiin kohteisiin. Näihin luontoystävällisiin kohteisiin tutustuminen parantaa matkailijoiden luontoyhteyttä, kohteiden saavutettavuutta jalan, digitalisaatiota, uusien tuotteiden luontia sekä suunnitelmallista alueen kehitystyötä. 

BBAG 

Käytänteen sisältö ja pilottitoimien hyödyntäminen: Yhteistyöfoorumi tiedonkulkuun ja yhteisiin projekteihin.

Bilbao Bizkala ActionGroup on työkalu matkailukentän julkisen ja yksityisen yhteistyön edistämiseen, jotta myös yksittäisten matkailutoimijoiden intressit ja toiveet saadaan esille. Se on konsultoiva ja operatiivinen foorumi, jolla on mahdollisuus tehdä ehdotuksia aluekehitykseen ja matkailun edistämiseen. Foorumiin kuuluu viranomais- ja asiantuntijatoimijoita alueen matkailussa. Tavoitteena on löytää matkailun vetovoimatekijät ja edistää alueen matkailua, jotta matkailijoiden kokemus alueella olisi mahdollisimman kokonaisvaltainen ja jotta matkailu lisäisi alueen elinvoimaa.  

Linkki 

BIZKALA KOSTA BUS 

Käytänteen sisältö ja pilottitoimien hyödyntäminen: Onnistunut pilottihanke, joka on lisännyt matkailuvirtoja yhdistäen nähtävyyksiä ja ruokakulttuuria. Bussikuljetus kulkee sovitusti eri alueilla, ja lipun hintaan sisältyy myös paikallinen perinnelounas.

Bizkaian rannikolle (Uriben ja Urdabain maakunnat) kehitetty innovatiivinen bussireitti, joka mahdollistaa turistivirtojen jakaantumisen tasaisesti alueella. Bussikuljetukseen on yhdistetty erilaisia kestäviä matkailuaktiviteetteja. Bussi kulkee kahden kuukauden ajan kuutta eri reittiä, jotka on teemoitettu mm. geoturismin, luontopolkujen, satamien ja ruokakulttuurin mukaan. Yksi kiertoajelu kestää 3–4 tuntia ja siihen kuuluu paikallinen lounas.  

Tässä käytänteessä tulee esille kestävyys, luonnonsuojelu ja alueen omien arvojen esiin nostamista. Reitit on rakennettu luontokohteiden ympärille, ja aiheina ovat mm. geomatkailu, vaellus, luontoalueet, satamat jne. Reittiin on yhdistetty KM0 tuotteita ruokakulttuurin esiin nostamiseksi.  

GGPP7: Talent project 

Käytänteen sisältö ja pilottitoimien hyödyntäminen: Työllisyyttä ja nuorten pitovoimaa lisäävä erittäin osallistava hanke, joka useiden työpakettien (ks. alla) avulla on pyrkinyt sitouttamaan nuoria jäämään alueelle töihin. Vahva yritysyhteistyö, joka on herättänyt työllistymiseen molemminpuolista kiinnostusta.

Päätavoite: Lisätä nuorison, erityisesti naisten, työllistymistä alueella ja kasvattaa alueen veto- ja pitovoimaa yrityksissä. Tavoitteena vähentää vasta valmistuneen väestön maakunnasta pois muuttoa.  

Osatavoitteet: Osallistaa nuorisoa työelämään ja esitellä työelämämahdollisuuksia tieteen, teknologian, tekniikan, taiteen ja matemaattisten tieteiden aloilla. Innostaa nuorisoa työelämään. Parantaa nuorison tietoja ja taitoja osallistavissa projekteissa.  

Osallistujat: Ala-aste 955 oppilasta, yläaste 724 oppilasta, lukio 251 oppilasta (yhteensä 2002 oppilasta) 

Toimintamenetelmät: 

 1. Nuoret ovat oppilaitoksissa tavanneet työelämän edustajia, kuulleet heidän koulutuspolustaan ja ammatinvalinnastaan ja saaneet realistisen, innostavan kuvan työmahdollisuuksista. 
 2. Työelämähaasteet. Työelämän edustajat ovat esitelleet alaan liittyvän haasteen, jonka nuoret ovat pienryhmissä saaneet ratkaista. Ratkaisuehdotukset on esitetty työelämän edustajille. 
 3. Vierailut työpaikoilla. Nuoret ovat saaneet vierailla työpaikoilla, tutustua organisaatiokulttuuriin ja oppia alan työvaiheista ja prosesseista.
 4. Hanke on tarjonnut matkailuoppaan koulutusta seitsemälle opiskelijalle, joista viisi työllistyi matkailualalle koulutuksen jälkeen. 

Liite: Lea Artibai lehdistötiedote (englanniksi)

 

Kuvagalleria

Gallery image 1
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje