Ilmastotyö

 

Pariisin ilmastosopimus edellyttää maapallon lämpötilan nousun rajoittamista 1,5 asteeseen vuosisadan puoliväliin mennessä. Jotta tämä toteutuisi, tarvitaan määrätietoista siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaan. Siirtymä on haasteellinen, mutta samalla se luo kestävän kasvun pohjaa kuntien ja yritysten taloudelle.  

Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikulutus ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat saman ongelman eri puolia. Niiden taustalla on pitkään vallinnut, fossiilisiin polttoaineisiin perustuva kertakäyttötalous, jossa tavaroita tuotetaan, käytetään ja heitetään menemään. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttääkin energiasiirtymän ja maankäytön muutosten lisäksi perustavanlaatuista muutosta tavassa, jolla käytämme ja tuotamme tuotteita. 

Maakuntatasolla muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan kaikkien toimijoiden panosta. Kuluttajat voivat omilla valinnoillaan luoda kysyntää, joka ohjaa alueen tuotantoa ja palveluita kohti hiilineutraalia toimintaa. Kuntien rooli maankäytön suunnittelijana, lupaviranomaisena, julkisten hankintojen tilaajana ja alueen toimijoiden aktivoijana luo hyvät mahdollisuudet edistää hiilineutraalia maakuntaa. Yritykset ja oppilaitokset toimivat uusien innovaatioiden kehittäjinä ja testialustoina. Yritysten välinen yhteistyö sekä yhteistyö julkisen sektorin kanssa luo alueellisia keskittymiä, joissa materiaaleja ja tuotannon sivuvirtoja kierrätetään ja hyödynnetään tehokkaasti.

Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartan valmistelun lähtökohtina ovat olleet YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Euroopan unionin Vihreän kehityksen ohjelma (Green deal) ja siihen kytkeytyvät strategiat, EU:n rahoitusohjelmat, Suomen hallitusohjelma sekä kansallisten ilmastostrategioiden linjaukset. Ilmastotiekartta on tarkoitettu maakunnan toimijoiden yhteiseksi ohjelmaksi. 

Tiekartta on laadittu Keski-Pohjanmaan liiton johdolla ja sen laadinnan tueksi koottiin työryhmä alueen toimijoista ja asiantuntijoista. 

Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2035 tavoitteena on:
  • tarkastella kasvihuonekaasupäästöjen jakautumista ja kehitystä maakunnan alueella ja kunnittain
  • selvittää Keski-Pohjanmaan hiilinielujen määrä ja etsiä keinoja hiilinielun vahvistamiseksi
  • tunnistaa liiton, kuntien ja muiden maakunnan toimijoiden mahdollisuudet ja keinot päästöjen vähentämisessä
  • edistää kuntien ilmastotoimien toteutumisen edellytyksiä kansallisen ja EU-tason edunvalvonnan keinoin
  • tunnistaa eri rahoituksien mahdollisuuksia tiekartan toimeenpanossa

Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessan 29.11.2021 Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartan 2035. 

Keski-Pohjanmaan ilmastotyöhanke (1.1.2022-31.5.2023)

Keski-Pohjanmaan liitto koordinoi ympäristöministeriön rahoittamaa maakunnallista ilmastotyöhanketta, joka tukee alueen kuntia ilmastotyössä. Ilmastotyöhanke toteuttaa Keski-Pohjanmaan ilmastotiekarttaa. Hankkeeseen on perustettu kuntatyöryhmä, jossa on edustus jokaisesta Keski-Pohjanmaan liiton jäsenkunnasta. Hankkeelle on luotu kevään 2022 aikana toimintasuunnitelma, jota hanke toteuttaa yhteistoiminnassa kuntien kanssa. Tavoitteena on sekä vakiinnuttaa ilmastotyötä Keski-Pohjanmaalle että käynnistää uusia ilmastohankkeita maakunnassa. Hankkeessa luodaan myös opas kuntien ilmastotyöhön, joka tulee luettavaksi Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivuille.

Ilmastotyöhankkeen puitteissa on luotu alueen kunnille suunnattu ilmastotietopaketti.

 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje