Toimitus- ja asiakirjoista perittävät maksut

 

Julkisuuslain 34 §:n mukaan tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta, kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi, sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään sähköpostitse ja kun asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- ja tiedotusvelvollisuudenpiiriin. Poikkeuksellista tiedonhakua vaativissa tietopyynnöissä voidaan periä tiedon esille hakemisesta aiheutuneita kustannuksia vastaava maksu, jollei kysymys ole neuvonta-, kuulemis- eikä tiedotusvelvollisuudesta. Kopiosta ja tulosteista voidaan periä maksu, joka vastaa tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutuvien kustannustenmäärää.

Kunnissa ei sovelleta valtion maksuperustelakia. Kuntien on tieto-pyynnöissä otettava huomioon julkisuuslain 34 §:n maksusään-nökset. Valtuuston on hallintosäännössä annettava tarpeelliset määräykset asiakirjoista perittävistä lunastuksista sekä asiakirja- ja tietopyynnöissä perittävistä maksuista. Maksuissa noudatetaan kunnassa kustannusvastaavuuden periaatetta. Maksut ja lunastukset voivat olla tätä pienempiä. Kuntien maksut määrätään ja peritään siten kuin kuntalain nojalla päätetään. Maksu eivät saa vaarantaa julkisuus periaatteen toteutumista.

Keski-Pohjanmaan liitolle on laadittu "Keski-Pohjanmaan liiton viranomaisten toimituskirjoista perittävät lunastukset ja asia-kirjojen lähettämisestä kannettavat maksut" -maksusääntö.  Linkki maksusääntöön tässä.

 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje