Maakuntastrategia 2040, maakuntaohjelma 2022–25 ja kasvuohjelmat

 

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040, maakuntaohjelma 2022–2025 ja kasvuohjelma 2024–2025

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022–2025 on keskipohjalaisten yhteinen näkemys maakunnan kehittämisen tulevaisuuden tavoitetilasta, strategisista linjauksista
ja tavoitteista sekä keinoista, joilla nämä tavoitteet saavutetaan. Se perustuu maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja erityispiirteisiin ja on valmisteltu osallistavassa prosessissa yhteistyössä maakunnan toimijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022–2025 perustuu maakuntajakolain (1159/1997) 1 §:n 2 momentin mukaiseen maakuntajakoon. Maakuntastrategiassa ja  maakuntaohjelmassa on kuitenkin otettu huomioon soveltuvin osin edunvalvontatyön kautta mukana olevat kunnat Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen (1.1.2019) mukaisesti. 

Keski-Pohjanmaan liitto vastaa aluekehittämislain (Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021) mukaisesti aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta Keski-Pohjanmaalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa ja voimaanpanoa koskevan lain perusteella. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Keski-Pohjanmaan liitto toimii tiiviissä yhteistyössä Keski-Pohjanmaalle perustettavan hyvinvointialueen kanssa erityisesti maakuntaohjelman tavoitteisiin liittyvissä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisen asioissa.

Maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022-2025 hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 29.11.2021.

Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian päivitys

Älykkään erikoistumisen strategia on maakuntaohjelman toimeenpanon keskeinen väline, joka ohjaa tulevaisuuden investointien kohdistamista valittuihin vahvuuksiin alueen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Strategia on rahoituksen ennakkoehto monessa Euroopan unionin rahoitusinstrumentissa sekä keskeinen rahoitusta ohjaava asiakirja kansallisella alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella 2021–2027.

Älykäs erikoistuminen on EU:n innovaatiopolitiikkaa, jonka mukaan alueiden tulisi tunnistaa ja valita omat vahvuutensa. Älykäs tarkoittaa tässä yhteydessä laajaa näkemystä innovaatioista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen vain teknologisiin lähestymistapoihin. Erikoistuminen tarkoittaa keskittymistä kilpailukykyisiin vahvuuksiin ja realistisiin kasvumahdollisuuksiin.

Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia on laadittu vuonna 2021. Nyt maakuntasuunnitelman toimeenpanon yhteydessä päivitetyssä Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiassa 2023 esitetään muuttuneen maailmantilanteen seurauksena päivitetyt maakunnan älykkään erikoistumisen painopistealueet ja teemat, jotka vastaavat paremmin kehittyvän Keski-Pohjanmaan maakunnan  tarpeisiin.

Älykkään erikoistumisen strategia

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelma toimeenpannaan kasvuohjelmilla

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia ja maakuntaohjelma ohjaavat maakunnan aluekehittämistä. Keski-Pohjanmaalla maakuntaohjelmaa toteutetaan kumppanuusperiaatteella maakuntaohjelman teemoihin liittyvien työryhmien työskentelyn kautta. Työryhmien jäseninä on laajasti alueen toimijoita, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, rahoittajien, yritysten, teollisuuden, kuntien sekä järjestöjen edustajia ja muita sidosryhmiä ja asiantuntijoita.

Maakuntaohjelman lähivuosien ajankohtaisimmat kehittämisen painopisteet ja rahoitussuunnitelma kootaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan, jota jatkossa kutsutaan kasvuohjelmaksi. Kasvuohjelma valmistellaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Linkit kasvuohjelmiin:

 

 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje