Yhteystiedot

 

Yhteystiedot 

Keski-Pohjanmaan liiton toimisto sijaitsee Kokkolassa.

Toimisto on avoinna ma-pe klo 9.00 - 15.00.

Toimiston postiosoite on Rantakatu 14, 67100 Kokkola

Puhelinnumero: 040 160 5700.

Virallinen sähköpostiosoite on kirjaamo(at)keski-pohjanmaa.fi.

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)keski-pohjanmaa.fi

y-tunnus: 0959806-1

Henkilöstö

 

Operatiivinen johto

 

 

 

Kaiponen Jyrki

maakuntajohtaja 

+358 40 140 8995

 

 

 

ALKE suunnittelu

 

 

Vilkuna Leena

suunnittelujohtaja

+358 40 128 1345

 •  maakunnan pitkän ja keskipitkän aikavälin strategisen suunnitelman, maakuntaohjelman ja maakunnan kasvuohjelman sekä maakunnan EU-ohjelmakauden valmistelu
 • maakunnan toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutosten seuranta- ja ennakointityöstä sekä maakunnan elinkeinojen ja julkisen hallinnon kansainvälistymisen edistäminen
 • maakunnan EU:n rakennerahasto-ohjelmien asiantuntijatehtävät

 

 

Kiviniemi Reijo

aluesuunnittelupäällikkö

+358 40 138 9088

 

 
 • alueiden käytön suunnittelu

 • maakuntakaavoitus

 • merialuesuunnittelu

 • liikennejärjestelmän kehittäminen

 • paikkatietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen

 • rakennerahastohankkeiden hallintoon liittyviä tehtäviä

 

Taskinen Hanna

ohjelmakoordinaattori

+358 400 260 688

 

 
 • rakennerahastohankkeiden valmistelu ja valvonta

 • aluekehittämiseen ja rakennerahastotoimintaan liittyvä tiedottaminen

 • MYR:n sihteeristön sekä maakunnan yhteistyöryhmän sihteeri

 • alueellisten kehittämisohjelmien tietotuotanto

 

Riikka Rajala

kansainvälisten asioiden suunnitteija

+358 40 839 7601

 

 

 

 
 • kansainvälisyys, kv-yhteistyöverkostot ja EU:n erillisohjelmien rahoituksen koordinointi, Interreg-ohjelmat

 • älykkään erikoistumisen strategian koordinaatiovastuu ja alueellinen TKI-yhteistyö

 • järjestöyhteistyö

Luusua Laura

ympäristösuunnitteija

+358 40 146 1022

 

 • ilmasto-, ympäristö ja bio- ja kiertotaloustyön edistäminen

 • ympäristösuunnittelun ja luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen ja kehittäminen

 

 

Kettunen Jonne

ennakointiasiantuntija

+ 358 40 510 1021

 

 • Keski-Pohjanmaan liiton ja koko maakunnan tilasto- ja tietopalvelun vastuu
 • maakunnallisen tilanne- ja kehityskuvan valmisteluvastuu
 • aluekehitystä koskeva tilastoseuranta ja ennakointitiedon tuottaminen
 • osaavan työvoiman kohtaannon edistämisen valmistelu ja siihen liittyvä tilastointi

 

Tauriainen Mikko

liikennejärjestelmäsuunnittelija

+ 358 40 524 2066

 

 • liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta, ylläpito, seuranta ja toteutuksen seuranta
 • liikennejärjestelmäasioihin liittyvä asiantuntemus ja neuvontapalvelut
Elinvoimaisuus/
ALKE toimeenpano
 

 

Rekilä Teppo

elinvoimajohtaja

+358 40 686 1163

 

 • maakunnan elinvoimaisuuden kasvattaminen sekä veto- ja pitovoimaisuuden parantaminen
 • maakunnan aluekehityksen, elinkeinoelämän, digitalisaation, kulttuurin ja matkailun kehittämistehtävät
 • rakennerahastohankkeet

Honkala Ville

kehittämispäällikkö

+358 40 138 9058

 

 • osallistuminen elinvoimatehtävien suunnitteluun ja toimeenpanoon
 • Keski-Pohjanmaan liiton vastuulla olevien hankkeiden rahoituspäätösten valmistelun koordinointi ja esittely päätöksentekijälle
 • Keski-Pohjanmaan elinkeinoelämän ja kehittämisyhtiöiden yhteistoimintaan liittyvät tehtävät sekä sidosryhmäyhteistyö
 • osallistuminen innovaatiotoiminnan suunnitteluun ja toimeenpanoon
 • osallistuminen kansallisten ja maakunnan kehittämisohjelmien suunnitteluun ja toimeenpanoon sekä
 • rakennerahasto- ja koheesiorahoituksen ja hankkeiden toimeenpano ja hankevalvonta

 

 

Rannanpää Stefan

aluekehityssuunnittelija

+358 40 861 0063

 

 • rakennerahastotoimintaan ja kansallisiin hankkeisiin liittyvät rahoitus- ja asiantuntijatehtävät, kuten hankehakemusten arviointi, rahoituspäätösten valmistelu ja liiton rahoittamien hankkeiden valvonta
 • osallistuminen aluekehitystyöhön ja maakuntaohjelman toteuttamiseen

 

Arnberg Emmi-Liisa (poissa)

sij. Hästbacka Marianne

digitalisaatiosuunnittelija

+358 40 684 5663

 •  maakunnallisesti laajan digitaalisen palvelualustan kehittäminen
 • asiantuntijana toimiminen maakunnan digitalisaatiokehityksen edistämiseksi sekä maakunnan laajakaistaverkkojen kehitystehtävien parissa
 • ICT-hankkeiden asiantuntijatehtävät, tekoälyn ja tietotekniikan kehittämiseen liittyvät operointi- ja analyysitehtävät sekä maakunnan digitalisaation kehittämiseen liittyvien lausuntojen valmistelu

 

 

Parkas Antti

aluekehityssuunnittelija

+358 40 504 6698

 

 •  EU:n rakennerahastotoimintaan ja kansallisiin hankkeisiin liittyvät rahoitus- ja asiantuntijatehtävät

 

Känsälä Kai-Eerik

viestintäsuunnittelija

kulttuurikoordinaattori

+358 40 138 9038

 

 • Keski-Pohjanmaan liiton viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen. Liiton brändityön suunnittelu ja toteutus
 • kulttuuritoimeen liittyvien asioiden valmistelu
Hallinnollinen valmistelu
Tukipalvelut
 

Lahnalampi Anssi 

hallintojohtaja

+358 40 832 0083

 

 

 • hallintopalvelujen teemavastuu

 • yleis-, talous-, henkilöstö- ja kiinteistötehtävät

 • hallintoasioiden, päätöksentekomenettelyn ja asiakirjahallinnon vastuu

 • rakennerahastohankkeiden maksatuspäätökset ja varmennukset

 

 

Kopsala Susanne

johdon sihteeri

+358 40 523 7504

 

 • yleiset sihteeritehtävät

 • maakuntaviestin sihteeritehtävät

 

Hotakainen Heidi

maksatustarkastaja

+358 40 686 1162

 

 

 


 • rakennerahasto- ja kansallisten kehittämishankkeiden maksatus ja varmennukset

 • asiahallintotehtävät ja IT-tuki

 • taloushallinnon tehtävät

 

 

Luokkala Leena

toimistosihteeri

+358 40 507 7636

 

 • yleiset toimistotehtävät

 • arkistopalvelut

 

Tuurinmaa Harriet

talous- ja henkilöstösihteeri

+358 40 138 9048

 

 
 • taloushallintoon liittyvät tehtävät
 • osallistuminen EU:n ja kansallisten rakennerahastohankkeiden maksatustarkastuksiin sekä hankevarmennuksiin

 

KOE-hanke

Partanen Petri

projektipäällikkö

+358 40 139 7753

 •  Kasvun, Osaamisen ja Elinvoiman Keski-Pohjanmaa -hanke
 
SYSTOUR-hanke

Ervasti Jaana

matkailun kehittämisen koordinaattori

projektipäällikkö

+358 40 138 9031

 • hankkeen tavoitteena on yhteistyössä kansainvälisten hankekumppaneiden kanssa edistää matkailua edistävien poliittisten päätöksentekomallien ja -toimien hyvien käytänteiden jakamista ja jalkauttamista alueelle.
 • maakunnallisen matkailun koordinointi ja kehittäminen matkailustrategian ja toimeenpanosuunnitelman mukaisesti

 • muut matkailuun liittyvät asiantuntijatehtävät

 

 

 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje