Yhteistoiminta-alue (YTA)

 

Erillisellä yhteistyösopimuksella on sovittu Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien liittojen (jäljempänä liitot) keskinäisestä yhteistyöstä:

  1. Alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) tarkoittaman yhteistoiminta-alueen puitteissa tehtävästä yhteistoiminnasta.
  2. Muista yhteistyötä sekä alueellista edunvalvontaa ja kehitystä koskevista tavoitteista.

Liittojen perussopimuksissa on tarkemmat säännökset alueiden kehittämislain määräysten soveltamisesta. Päätökset yhteistoiminnassa hoidettavista tehtävistä tehdään liittojen yhtäpitävin päätöksin joko maakuntahallituksissa taikka maakuntavaltuustoissa.

Tämä sopimus ei estä yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maakuntien muuta yhteistyötä, eikä se estä yhteistyötä yhteistoiminta-alueen ulkopuolisten maakuntien kanssa.

Liittojen maakuntahallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajistot sekä maakuntajohtajat muodostavat yhteistoiminta-alueen työvaliokunnan seuraavin perustein:

  1. Jäsenet nimetään kunnallisvaalikautta vastaavaksi ajaksi taikka kunkin liiton päättämäksi ajaksi.
  2. Kukin maakunta toimii kalenterivuosittain vuorollaan koordinoivana maakuntana aakkosjärjestyksessä.
  3. Koordinoivan maakunnan maakuntahallituksen puheenjohtaja toimii työvaliokunnan puheenjohtajana, jollei koordinoiva maakunta toisin päätä.
  4. Työvaliokunnan esittelijänä toimii yhteistyön vetovastuussa olevan maakunnan maakuntajohtaja, joka vastaa asioiden valmistelusta yhdessä kahden muun yhteistoiminta-alueen maakuntajohtajan kanssa. Työvaliokunnan sihteerinä toimii yhteistyön vetovastuussa olevan maakunnan maakuntahallituksen pöytäkirjanpitäjä.

Yhteispäätösmenettelyä edellyttävät asiat valmistellaan yhteistoiminta-alueen työvaliokunnassa, joka tekee niitä koskevat esityksensä liitoille.

Yhteistoiminta-aluetta koskevia lausuntoja voivat maakuntajohtajat yhdessä allekirjoittaa kunkin liiton hallintosäännön toimivallan puitteissa.

Yhteistoiminnan tavoitteena on vahvistaa edunvalvonnan ja strategiatyön suunnitelmallisuutta sekä kehittää sopimusosapuolten alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta.

Yhteistyön suunnitelmallisuus toteutuu seuraavasti:

  1. Työvaliokunta hyväksyy vuosittain vuoden loppuun mennessä seuraavaa vuotta taikka 2-vuotiskautta koskevan toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma saatetaan tiedoksi maakuntahallituksille.
  2. Edellisen vuoden toiminnasta laaditaan toimintakertomus, joka saatetaan tiedoksi maakuntahallituksille.
  3. Maakuntajohtajat ylläpitävät muutoin ajankohtaista listausta yhteisistä edunvalvonta-asioista.

Yhteistoiminta-alueen työvaliokunnan kokousten lisäksi sopimusosapuolet järjestävät 1-3 kertaa vuodessa ajankohtaistilaisuuksia vaalipiirin kansanedustajille ja mahdollisille muille sidosryhmille.

Yhteistoiminta-alueen maakuntien yhteistyössä otetaan huomioon Pohjanmaan maakuntien neuvottelukunnan, seutukuntien sekä muun kunta- ja valtion viranomaisyhteistyön tavoitteet.

Yhteistoiminta-alueen maakuntaliittojen johtavat viranhaltijat ja muut työntekijät valmistelevat työvaliokunnan käsiteltäväksi tulevia asioita ja muuta liittojen välistä yhteistoimintaa maakuntajohtajien keskenään sopimalla tavalla.

 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje