Maakuntakaava ja alueiden käyttö

 

Aluesuunnittelu

Aluesuunnittelu vastaa alueidenkäytön osalta maakuntasuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutumisesta Keski-Pohjanmaan kahdeksan kunnan alueella. Keskeisinä työkaluina ovat maankäytön suunnittelu, liikennejärjestelmätyö ja merialuesuunnittelu. Aluesuunnittelussa käsittelemme laaja-alaisesti maankäytön, asumisen, liikenteen sekä luonnon ja ihmistoiminnan yhteensovittamisen kysymyksiä.

Maankäytön suunnittelu toteutuu maakuntakaavoituksessa. Maakuntaliitto vastaa maakuntakaavan laatimisesta ja sen ajan tasalla pitämisestä. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä. Siinä pyritään löytämään ratkaisu ylikunnallisiin, seudullisiin ja muihin vaikutuksiltaan laajoihin suunnittelukysymyksiin. Maakunnan omien sisäisten tavoitteiden ohella maankäytön suunnittelua ohjaavat valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaki.

Keski-Pohjanmaan liitto tekee liikennejärjestelmätyötä yhteistyössä alueen kuntien, seutukuntien, liikenneasioista vastaavien viranomaistahojen sekä muiden maakunnan liittojen kanssa kansainvälisiä yhteyksiä unohtamatta. Maakunnassa liikennejärjestelmäsuunnitelmatyötä tehdään monella tasolla. Liikennestrategia on laadittu yhdessä  Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liittojen kanssa. Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia on neljän maakunnan ja kahden ELY-keskusalueen sekä Liikenneviraston valmistelema alueen yhteinen tavoiteasettelu liikenteelliselle kehitykselle.

Keski-Pohjanmaan liitto valmistelee merialuesuunnitelman yhdessä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliittojen kanssa Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri -suunnittelualueelle. Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Suunnitelmat laaditaan laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Näiden tehtävien lisäksi osallistumme eri tahojen selvitys-, suunnittelu- ym. projekteihin, annamme lausuntoja alueiden käyttöön liittyvissä asioissa sekä osallistumme viranomaisyhteistyöhön.

Keski-Pohjanmaan kuudes vaihemaakuntakaava

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus on kokouksessaan 13.3.2023 päättänyt asettaa nähtäville Keski-Pohjnamnaan 6.vaihemaakuntakaavan (energiamurros- ja ympäristövaihemaakuntakaava) osallistumis- ja arviointisuunnilteman. Vaihemaakuntakaavan pääteemoina ovat: kaivostoiminta, matkailu- ja virskistu, tuulivoima ja viherrakenne. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 63§ mukaisesti. Asiakirja on nähtävillä tässä alla 1.4.-30.4.2023 välisen ajan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

Lisäksi suunnitelma on nähtävillä Keski-Pohjanmaan liiton toimistolla arkisin klo 9.00-15.00. Suunnitelma on toimitettu Keski-Pohjanmaan kuntiin nähtäville asetettavaksi. 

Osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä OAS:sta 30.4.2023 mennessä. Mielipiteen voi jättää sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi, merkitse otsakkeeksi "OAS". Lisäksi mielipideen voi jättää kirjallisesti kuntaan, Kesk-Pohjanmaan liiton toimistoon tai lähettää osoitteeseen: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 67100 Kokkola. 

Tuulivoiman sijoitussuunnitelma

Keski-Pohjanmaan liitto järjestää kaikissa sen jäsenkunnissa yleisötilaisuuden liittyen maakuntakaavan tuulivoiman sijoitussuunnitelmaan. Löydät tapahtumien päivämäärät nettisivujen Tilaisuudet-kohdasta. Tilaisuuksissa on paikalla maakuntaliiton edustajia sekä paikallisen kunnan tai kaupungin edustajia. Niissä voi myös esittää yleisökysymyksiä tai -kommentteja. 

Voit jättää yleisökysymyksiä myöhemmin vastattavaksi, tai kommentoida muuten asiaa, tällä sivulla olevan QR-koodin kautta tai tästä linkistä. 

Alueidenkäytön yhteyshenkilö: 

Aluesuunnittelupäällikkö Reijo Kiviniemi, 040 138 9088

 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje