Maakuntakaava ja alueiden käyttö

 

Aluesuunnittelu

Aluesuunnittelu vastaa alueidenkäytön osalta maakuntasuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutumisesta Keski-Pohjanmaan kahdeksan kunnan alueella. Keskeisinä työkaluina ovat maankäytön suunnittelu, liikennejärjestelmätyö ja merialuesuunnittelu. Aluesuunnittelussa käsittelemme laaja-alaisesti maankäytön, asumisen, liikenteen sekä luonnon ja ihmistoiminnan yhteensovittamisen kysymyksiä.

Maankäytön suunnittelu toteutuu maakuntakaavoituksessa. Maakuntaliitto vastaa maakuntakaavan laatimisesta ja sen ajan tasalla pitämisestä. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä. Siinä pyritään löytämään ratkaisu ylikunnallisiin, seudullisiin ja muihin vaikutuksiltaan laajoihin suunnittelukysymyksiin. Maakunnan omien sisäisten tavoitteiden ohella maankäytön suunnittelua ohjaavat valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaki.

Keski-Pohjanmaan liitto tekee liikennejärjestelmätyötä yhteistyössä alueen kuntien, seutukuntien, liikenneasioista vastaavien viranomaistahojen sekä muiden maakunnan liittojen kanssa kansainvälisiä yhteyksiä unohtamatta. Maakunnassa liikennejärjestelmäsuunnitelmatyötä tehdään monella tasolla. Liikennestrategia on laadittu yhdessä  Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liittojen kanssa. Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia on neljän maakunnan ja kahden ELY-keskusalueen sekä Liikenneviraston valmistelema alueen yhteinen tavoiteasettelu liikenteelliselle kehitykselle.

Keski-Pohjanmaan liitto valmistelee merialuesuunnitelman yhdessä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliittojen kanssa Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri -suunnittelualueelle. Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Suunnitelmat laaditaan laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Näiden tehtävien lisäksi osallistumme eri tahojen selvitys-, suunnittelu- ym. projekteihin, annamme lausuntoja alueiden käyttöön liittyvissä asioissa sekä osallistumme viranomaisyhteistyöhön.

Keski-Pohjanmaan viides vaihemaakuntakaava

Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.11.2021 maakuntakaavan ja päätös tuli lainvoimaiseksi 3.1.2022.

Kaava-aineisto:

kaavaehdotus

kaavayhdistelmä (20 megatavua)

kaavaselostus

kumottavat merkinnät -kartta

osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 --------

 

Kaavaehdotuksen materiaali (maakuntahallitus käsitellyt 16.12.2019)

Kaavaselostus Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta (9.12.2019)

Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavakartta (ehdotus 9.12.2019)

Keski-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavojen yhdistelmäkartta (ehdotus 9.12.2019) pdf 20,3 Mt

Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan kumottavat merkinnät

Liite 1 Liikenteellinen selvitys Keski-Pohjanmaan kaupan ja kaivostoiminnan vaikutuksista

Liite 2 Natura-arviointi

Kaavaluonnoksen materiaali

Kaavaselostus Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaava (luonnos 24.4.2019)

Keski-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan yhdistelmäkartta (luonnos 24.4.2019)

Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan kumottavat merkinnät (luonnos 24.4.2019)

Kuulutusilmoitus (24.4.2019)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS_päivitetty17.4.2019 (17.4.2019)

Erillisselvitykset

Ampumarataselvitys (27.1.2016, pdf 11,9 Mt)

Ampumaratojen kehittämissuunnitelma 2019

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys:

- loppuraportti 18.5.2015

- mitoitusselvityksen päivitys

Keski-Pohjanmaan mineraalipotentiaaliselvityksen päivitys 2019

Keski-Pohjanmaan mineraalipotentiaaliselvitys (GTK, 2016)

Aluerakenne

Aluerakenne Keski-Pohjanmaalla (30.6.2018, pdf 18,4 Mt)

Liite 4 Halsua (30.6.2018, pdf 3,1 Mt)

Liite 4 Kannus (30.6.2018, pdf 10,8 Mt)

Liite 4 Kaustinen (30.6.2018, pdf 10,9 Mt)

Liite 4 Kokkola (30.6.2018, pdf 33,2 Mt)

Liite 4 Lestijärvi (30.6.2018, pdf 5,3 Mt)

Liite 4 Perho (30.6.2018, pdf 7,9 Mt)

Liite 4 Toholampi (30.6.2018, pdf 11,2 Mt)

Liite 4 Veteli  (30.6.2018, pdf 10,2 Mt)

Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040

Maakunnan tavoitteellisen aluerakenteen päivityksenä valmisteltu Keski-Pohjanmaan kehityskuva sekä valmistelun tueksi koottu aluerakenteen tilastotarkastelu on julkaistu ArcGIS Online Story Maps tarinana sekä MAPGETSin CityInfo-työtilana. Story Mapiin on koottu kehityskuvan taustamateriaaliksi tuotettua kartta-ainestoa selailtavaksi. MAPGETS -työtilassa on julkaistu tasoina aluerakennekuva ja muutama tilastollisen tarkastelun taustakartta sekä kunnittain järjestettyjen työpajojen tavoiteasetantataulukot (tiekartat) ja kuntakohtaisesti keskeistä taustatilastoainestoa. Alla suorat linkit sovelluksiin:

Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 Story Map

Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 CityInfo

Kunnittainen valmisteluaineisto, kevät 2016 (lähteenä Elinympäristön tietopalvelu Liiteri ellei muuta mainita)

Halsua (4.4.2016, pdf 5,2 Mt)

Kannus (4.4.2016, pdf 5,2 Mt)

Kaustinen (4.4.2016, pdf 5,3 Mt)

Kokkola (4.4.2016, pdf 13,8 Mt)

Lestijärvi (4.4.2016, pdf 4.7 Mt)

Perho (4.4.2016, pdf 4,9 Mt)

Toholampi (4.4.2016, pdf 4,9 Mt)

Veteli (4.4.2016, pdf 5,2 Mt)

Vahvistetut maakuntakaavat 

Keski-Pohjanmaan vahvistettujen vaihemaakuntakaavojen yhdistelmä 

Keski-Pohjanmaalla maakuntakaavoitusta on tehty vaiheittain. Tällä hetkellä voimassa olevia vaihekaavoja on neljä.

Maakuntakaavan 1. vaihekaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 24.10.2003. Maakuntakaavan vahvistuspäätös kumosi seutukaavat. Ensimmäisestä vaiheesta voimassa on yhä kehittämisperiaatemerkintöjä, yhdyskuntarakenteen aluevarauksia sekä luonnonsuojelulain mukaiset Natura 2000 -verkostoon kuuluvat tai siihen ehdotetut alueet. 

Maakuntakaavan 2. vaihekaava vahvistettiin valtioneuvostossa 29.11.2007. Toisesta vaihemaakuntakaavasta voimassa on tällä hetkellä tuulivoimaloille varattu energiahuollonalue Kokkolan suurteollisuusalueen ja sataman kupeessa, soiden monikäyttö kokonaisuudessaan sekä muinaismuistokohteet.

Maakuntakaavan 3. vaihekaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 8.2.2012. Kolmannesta vaihemaakuntakaavasta on kumottu yksi arvokas harjualue.

Makuntakaavan 4. vaihekaava vahvistelttiin ympäristöministeriössä 22.6.2016. Neljäs vaihemaakuntakaava on voimassa kokonaisuudessaan.

Alueidenkäytön yhteyshenkilö: 

Aluesuunnittelupäällikkö Reijo Kiviniemi, 040 138 9088

 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje