Maakuntahallitus

 

Maakuntahallituksen pöytäkirjat 2020

 

Pöytäkirjat 2020

Maakuntahallitus 13/2020, 28.12.2020

Oheismateriaali

§ 143 Botnia-Atlantica -ohjelman 2014-2020 koordinointisopimus

 

Maakuntahallitus 12/2020, 14.12.2020

Oheismateriaali:

§ 124   Talousraportti ja toteutumavertailut 1-11/2020,

§ 125   Keski-Pohjanmaan liiton viestintäsuunnitelma 2021viestintäsuunnitelman kalenteri ja viestintäkaavio

§ 126   Keski-Pohjanmaan liiton matkailustrategia

§ 127  Osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle -toimenpideohjelma

§ 128   Keski-Pohjanmaan liiton rr-toiminnan parantamisen seuranta (selvitys)

§ 129   Edunvalvontasuunnitelma 2021

§ 130   Jatkosopimus rr-tehtävien hoitamisesta

§ 131   Maakunnallisen selviytymissuunnitelman laatiminen (KPL_koronaselviytymissuunnitelma_LOPPURAPORTTI mkhall)

§ 132   Kansainvälisyysstrategialuonnos 2020-2027

 

Maakuntahallitus 11/2020, 16.11.2020

Oheismateriaali:

§ 118 Toteumavertailut 1-10/2020

§ 119 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö

 

Maakuntahallitus 10/2020, 19.10.2020

Oheismateriaali:

§ 102 Toiminnan ja talouden osavuosiraportti 1-9/2020

§ 103 Talousarvion toteutumavertailut 1-9/2020   

§ 104 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportti 7-9/2020 (RR osavuosikatsaus Q3)

§ 105 Talousarvio- ja toimintasuunnitelma 2021-2023

§ 107 K-P:n maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) lausunnot ja vastineet   

§ 108 K-P:n maakuntaohjelman 2018-2021 ulkopuolinen arviointi (Keski-Pohjanmaa) sekä loppuraportin luonnos

§ 109 Suomen Merialuesuunnitelma 2030 - MerkintäkirjastoMerialuesuunnitelma 2030 luonnoksen vastineyhteenveto sekä pohjoisen merialuesuunnitelman ehdotus

 

Maakuntahallitus 9/2020, 21.9.2020

Oheismateriaali:

§ 86 Lausunto hallituksen SOTE -esitysluonnoksesta eduskunnalle

§ 87 Toteutumaraportit 1-8/2020

§ 89 Arctic Investment Platform (AIP) -hankkeen yhteisymmärrysasiakirja

§ 97 Vaasan hallinto-oikeuden päätökset (3 kpl) valituksiin koskien EAKR -hanketukien takaisinperintöjä

Vaasan HAO päätös AktiVoi

Vaasan HAO päätös KeStO

Vaasan HAO päätös ATIK 

 

Maakuntahallitus 8/2020, 24.8.2020

Oheismateriaali:

§ 68 Arctic Investment Platform (AIP) -hanketta koskevat liitteet

§ 70 Keski-Pohjanmaan kulttuuritoiminnan kehittämistä koskeva hankehakemusluonnos

§ 71 K-P:n maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

§ 72 Toiminnan ja talouden osavuosiraportti 1-6/2020

§ 73 Talousarvion toteutumaraportit kustannuspaikoittain 1-7/2020

§ 74 K-P:n liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportti 4-6/2020

 

Maakuntahallitus 7/2020,15.6.2020, sähköisesti tarkastettu pöytäkirja

Oheismateriaali:

§ 56 Maakunnallisen selviytymissuunnitelman laatiminen, hankesuunnitelma ja rahoitushakemus

§ 57 Elinkeinojen murros turvatuotannossa, hankesuunnitelma ja rahoitushakemus

§ 58 Maakuntahallituksen työn itsearvioinnin tulokset

§ 59 Sisäisen valvonnan yleisohje

§ 64 Aluesuunnittelupäällikön virka, hakuilmoitus

§ 65 Maakuntajohtajan virka, hakuilmoitus

 

Maakuntahallitus 6/2020, 9.6.2020, sähköisesti tarkastettu pöytäkirja

 

Maakuntahallitus 5/2020, 18.5.2020, sähköisesti tarkastettu pöytäkirja

Oheismateriaali:

§ 46 Liiton osallistuminen Arctic Investment Platform (AIP) -hankkeeseen; AIP Final Report sekä Memorandum of Understanding (MoU)

§ 47 Lausunto aluekehityslain uudistamisesta

§ 48 Esitys osaamis- ja toimintokeskittymiä tukevista valtion yksiköistä ja toiminnoista

 

Maakuntahallitus 4/2020, 20.4.2020, sähköisesti tarkastettu pöytäkirja

Oheismateriaali:

§ 32 Digitukihankkeen esittely

§ 33 Toiminnan ja talouden osavuosiraportti

§ 35 Liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportti

§ 37 Maakuntahallituksen työn arvointilomake

 

Maakuntahallitus 3/2020 23.3.2020, sähköisesti tarkastettu pöytäkirja

Oheismateriaalit:

§ 21 Henkilöstöraportti 2019

§ 23 Toimitus- ja asiakirjoista perittävät maksua / maksusääntö

§ 25  Merialuesuunnitelma; karttamerialuesuunnittelun merkintäkortitmerialuesuunnittelun vyöhykekortit

§ 26  5. vaihemaakuntakaava; lausunnot ja vastineet

§ 28 Itä- ja Pohjois-Suomen Eu-toimisto;

Itä- ja Pohjois-Suomen Eu-toimiston johtoryhmän kokouspöytäkirja 28.2.2020 

Itä- ja Pohjois-Suomen Eu-toimiston vuokrattava tila

 

Maakuntahallitus 2/2020, 17.2.2020

Oheismateriaali:

§ 11: Työsuojelun toimintaohje

§ 12: Liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportti 10-12/2019vuonna 2019 käynnistyneet hankkeet sekä päättyneiden hankkeiden toteutuneet indikaattorit

§ 13: Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus (Tasekirja 2019)

§ 15: Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2020

§ 17:Uuden ohjelmakauden 2021-2027 ohjelmaluonnoksen versio 3 sekä IP-alueen ITI-luonnos

 

Maakuntahallitus 1/2020, 20.1.2020

Oheismateriaali:

§: Sisäisen valvonnan raportti

4 §: Sidosryhmä kysely 2019

saatekirje

tulosten analyysi

tulokset graafisessa muodossa

6 §: Viestintäsuunnitelma 2020

7 §: Vuoden 2020 käyttötaloussuunnitelma

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje