Information om landskapet

 

Samarbetets landskap

Naturen, havet och den rena miljön i landskapet Mellersta Österbotten skapar en god grund för ett liv med hög kvalitet. Förutom rena livsmedel erbjuder det vidsträckta kulturlandskapet och naturen även möjligheter till mångsidig rekreation.

De förtjusande byarna och stadstätorterna med sin mångsidiga service erbjuder sina invånare livskvalitet och ett fungerande och tryggt liv.

Under de gångna århundradena förde tjärbränningen, handeln och skeppsbyggnadsverksamheten med sig rikedomar, kompetens och en chans till internationella kontakter med övriga Norden och Europa. Dagens framgångar säkerställs av de utmärkta interna och externa förbindelserna: de effektiva hamnarna, flygplatsen och tre riksvägar, högklassiga dataförbindelser och nätverk mellan de ekonomiska regionerna.

Mellersta Österbotten är en plats för tillväxt. Landskapet är fullt av möjligheter för avancerad processteknologi, logistik, elektronik- och finmekanisk industri samt för jordbruk av hög kvalitet.

 

I de 11 kommunerna i landskapet finns yrkeskunnig arbetskraft och högklassig beredskap att utbilda professionella anställda för företagens behov.

Genius Loci - platsens ande i det historiska Mellersta Österbotten

Det lokala kulturarv som presenteras på webbplatsen Genius Loci erbjuder alla en mängd intresseväckande och spännande besöksmål för äventyr och turism på egen hand i det historiska Mellersta Österbotten. Platsens ande berikas av historiska fakta, legender och berättelser. Hur du än är på utflykt, virtuellt eller fysiskt ­– bekanta dig med webbplatsen här

eViljo

eViljo är ett register för föreningar och sammanslutningar och fungerar som stöd för en aktiv medborgarverksamhet och för att utveckla gemensamma aktiviteter. eViljo stärker kännedomen om aktörerna, deras kommunikation och möjligheter att skapa nätverk.

Genom att upprätthålla offentliga uppgifter i eViljo har du gratis tillgång till digitalt visitkort, hemsida och evenemangskalender.

Du kan uppdatera registeruppgifterna när som helst med hjälp av din egen eViljo-kod.

eViljo: mötesplats för landskapets föreningar och sammanslutningar, föreningsregister

 

By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. For more information please click here

 
I accept