Offentliga tillkännagivanden

 

21.11.2022

Mellersta Österbottens landskapsfullmäktige 2/2022, 28.11.2022

 

Landskapsfullmäktige sammanträder 28.11.2022 kl. 18.00.

Plats: Toholammin kulttuurisali, Lampintie 5, Toholampi.

Gruppmöten kl. 17.00.

Följande ärenden behandlas:

  1. Mötets lagenlighet och beslutförhet
  2. Protokolljustering, val av protokolljusterare och framläggande av protokoll till påseende
  3. Landskapsdirektörens aktuella översikt
  4. Landskapet Mellersta Österbottens målsättningar för regeringsprogrammet 2023-2027
  5. Bindningsanmälningar
  6. Budget och verksamhetsplan för åren 2023–2025

Om en ledamot i landskapsfullmäktige är förhindrad att delta i mötet, ber vi att han/hon meddelar därom till förvaltningsdirektör Satu Kalliokoski, 040 832 0083, satu.kalliokoski@keski-pohjanmaa.fi. Möteskallelsen och föredragningslistan sändes för kännedom även till ersättarna.

Landskapsfullmäktiges ordförande                               Mauri Peltokangas

 
 

By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. For more information please click here

 
I accept