Offentliga tillkännagivanden

 

22.11.2021

Mellersta Österbottens landskapsfullmäktige 3/2021, 29.11.2021

 

Allmänheten har möjlighet att följa med sammanträdet i realtid på Mellersta Österbottens förbunds YouTube-kanal https://www.youtube.com/channel/UC8p-JtCFq2WClVibtYRuqvw

Följande ärenden behandlas:

  1. Mötets lagenlighet och beslutförhet
  2. Protokolljustering och framläggande av protokoll till påseende
  3. Budget och verksamhetsplan för åren 2022–2024
  4. Mellersta Österbottens förbunds koncerndirektiv
  5. Mellersta Österbottens 5:e etapplandskapsplanförslag
  6. Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 landskapsprogram 2022–2025
  7. Mellersta Österbottens klimatvägkarta
  8. Mellersta Österbottens landskaps trafiksystemplan
  9. Publicering av samkommunens tillkännagivanden 2022–2024

Om en ledamot i landskapsfullmäktige är förhindrad att delta i mötet, ber vi att han/hon meddelar därom till förvaltningschef Satu Kalliokoski, 040 832 0083, satu.kalliokoski@keski-pohjanmaa.fi. Möteskallelsen och föredragningslistan sändes för kännedom även till ersättarna.

Landskapsfullmäktiges ordförande Mauri Peltokangas

 
 

By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. For more information please click here

 
I accept