Offentliga tillkännagivanden

 

19.11.2020

Mellersta Österbottens landskapsfullmäktiges sammanträde 26.11.2020

 

 Landskapsfullmäktige sammanträder 26.11.2020 kl. 18.00.

 Plats: Karleby stadshus, Karlebysalen, Salutorget 5, 67100 Karleby.

 Fullmäktigegrupperna sammanträder från kl. 17.00.

 Följande ärenden behandlas:

  1. Mötets lagenlighet och beslutförhet
  2. Protokolljustering, val av protokolljusterare och framläggande av protokoll till påseende
  3. Landskapsdirektörens aktuella översikt
  4. Bindningsanmälninar
  5. Budgetutfall 1–10/2020
  6. Budget och verksamhetsplan för åren 2021–2023
  7. Uppdatering av förvaltningsstadgan
  8. Godkännande av havsplanen
  9. Uppföljning av förbättringen av Mellersta Österbottens förbunds strukturfondsverksamhet
  10. Landskapsdirektörens tjänst

Om en ledamot i landskapsfullmäktige är förhindrad att delta i mötet, ber vi att han/hon meddelar därom till tf. förvaltningschef Satu Kalliokoski, 040 832 0083, satu.kalliokoski@keski-pohjanmaa.fi. Möteskallelsen och föredragningslistan sändes för kännedom även till ersättarna.

 

Landskapsfullmäktiges ordförande                               Pentti Haimakainen

 
 

By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. For more information please click here

 
I accept