Viralliset ilmoitukset

 

19.11.2020

Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 26.11.2020/Mellersta Österbottens landskapsfullmäktiges sammanträde 26.11.2020

 

Maakuntavaltuuston kokous pidetään 26.11.2020 klo 18.00.

Kokouspaikka: Kokkolan kaupungintalo, Kokkolasali, Kauppatori 5, 67100 Kokkola.

Valtuustoryhmien kokoukset klo 17.00 alkaen.

Käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjan tarkastaminen, pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläolo
 3. Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus
 4. Sidonnaisuusilmoitukset
 5. Talousarvion toteutuma 1-10/2020
 6. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021 - 2023
 7. Hallintosäännön päivitys
 8. Merialuesuunnitelman hyväksyminen
 9. Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastotoiminnan parantamisen seuranta
 10. Maakuntajohtajan virka

 Landskapsfullmäktige sammanträder 26.11.2020 kl. 18.00.

 Plats: Karleby stadshus, Karlebysalen, Salutorget 5, 67100 Karleby.

 Fullmäktigegrupperna sammanträder från kl. 17.00.

 Följande ärenden behandlas:

 1. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 2. Protokolljustering, val av protokolljusterare och framläggande av protokoll till påseende
 3. Landskapsdirektörens aktuella översikt
 4. Bindningsanmälninar
 5. Budgetutfall 1–10/2020
 6. Budget och verksamhetsplan för åren 2021–2023
 7. Uppdatering av förvaltningsstadgan
 8. Godkännande av havsplanen
 9. Uppföljning av förbättringen av Mellersta Österbottens förbunds strukturfondsverksamhet
 10. Landskapsdirektörens tjänst

Mikäli maakuntavaltuutettu on estynyt saapumasta kokoukseen, pyydämme ilmoittamaan siitä vs. hallintopäällikkö Satu Kalliokoskelle, 040 832 0083, satu.kalliokoski@keski-pohjanmaa.fi. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan tiedoksi myös varavaltuutetuille.

Om en ledamot i landskapsfullmäktige är förhindrad att delta i mötet, ber vi att han/hon meddelar därom till tf. förvaltningschef Satu Kalliokoski, 040 832 0083, satu.kalliokoski@keski-pohjanmaa.fi. Möteskallelsen och föredragningslistan sändes för kännedom även till ersättarna.

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja

Landskapsfullmäktiges ordförande                               Pentti Haimakainen

                                                                 

 

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje