Offentliga tillkännagivanden

 

17.08.2021

Kungörelse: Förslaget till etapplandskapsplan 5 för Mellersta Österbotten framlägges offentligt i enlighet med markanvändnings- och bygglagen 895/1999 § 12 under perioden 17.8.-15.9.2021.

 

KUNGÖRELSE

Förslaget till etapplandskapsplan 5 för Mellersta Österbotten framlägges offentligt i enlighet med markanvändnings- och bygglagen 895/1999 § 12 under perioden 17.8.-15.9.2021.

Etapplandskapsplan 5 för Mellersta Österbotten – handel, skjutbanor, regionstruktur och gruvverksamhet aktualiserar i första hand handelns servicestruktur, uppdaterar objekten för gruvverksamhet samt beaktar regionala skjutbanor. I planen granskas dessutom samhällsstrukturella beteckningar och förutsättningar för näringslivet.

På Mellersta Österbottens förbund och i dess medlemskommuner Halso, Kannus, Kaustby, Karleby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil erbjuds möjlighet att bekanta sig med planmaterialet under kontorens öppethållningstider under perioden 17.8.-15.9.2021. Planmaterialet finns tillgängligt även på Mellersta Österbottens förbunds webbplats på adressen www.keski-pohjanmaa.fi.

Berörda kommuners medlemmar och intressenterna har rätt att göra anmärkning mot planförslaget. Skriftliga anmärkningar skall ges senast den 15.9.2021 till Mellersta Österbottens förbunds landskapsstyrelse per post eller e-post till följande adresser:

Postadress: Strandgatan 14, 67100 Karleby

E-post: kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi

Karleby 13.8.2021

Mellersta Österbottens förbund

Landskapsstyrelsen

 

Material:

kaavaehdotus

kaavayhdistelmä (20 megabyte)

kaavaselostus

kumottavat merkinnät -kartta

osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 
 

By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. For more information please click here

 
I accept