Elinkeinot murroksessa -pilotti (ELMO)

 

Itä- ja Pohjois-Suomi mukana Elinkeinot murroksessa -pilotissa (ELMO)

 EU:n komissio valitsi Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat mukaan elinkeinot murroksessa -pilottiin (Regions in Industrial Transition). Valittujen alueiden joukkoon kuuluivat Itä- ja Pohjois-Suomen lisäksi Pohjois- ja Keski-Ruotsi, Espanjan Cantabria, Keski-Ranska, Ranskan Grand-Est, Ranskan Hauts-de-France, Italian Piemonte, Saksan Saksi, Iso-Britannian Suur-Manchester, Belgian Vallonia sekä Slovenia ja Liettua.

Pilotti oli osa toimenpidekokonaisuutta, jonka Komissio esitti heinäkuussa 2017 Euroopan alueiden innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi sekä kasvun ja työllisyyden parantamiseksi.

Elinkeinoelämän murroksen pilotissa keskiössä oli älykäs erikoistuminen. Älykkäässä erikoistumisessa tavoiteltiin yhteisiä hyviä käytäntöjä kuitenkin korostaen jokaisen alueen erikoistumista omiin vahvuuksiinsa.

Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa (ELMO) – strategia on pilotin ensimmäisen vaiheen tuotos. Strategialla halutaan vahvistaa IP-alueen yhteistyötä ylimaakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Strategian pohjaksi on IP-alueen maakuntien älykkään erikoistumisen strategioista kerätty jaettuja prioriteetteja yhdessä Euroopan komission asiantuntijoiden kanssa. 

Yhteisiksi valinnoiksi tunnistettiin biojalostus ja uudet tuotteet, kestävä kaivannaistoiminta, kemianteollisuus, kestävä matkailu ja vetovoima sekä valmistava teollisuus. Tunnistettujen valintojen pohjalta on nimetty IP-alueen yhteiset älykkään erikoistumisen prioriteetit, jotka ovat:

  • Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut,
  • Teollinen kiertotalous sekä
  • Digitalisaatio, innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit.

Neljäntenä prioriteettina prosessissa on tunnistettu IP-alueen

  • yhteisen klusteritoiminnan kehittäminen

ELMO-strategian voit lukea tästä linkistä

ELMO-yhteistyötä on jatkettu strategian valmistumisen jälkeen Lapin liiton vetämänä. Verkosto toteuttaa yhdessä klusterikoulutuksia ja verkostoitumistapahtumia sekä pyrkii verkottamaan alueen TKI-toimijoita keskenään sekä viestimään kansallisista ja kansainvälisistä mahdollisuuksista. Verkoston järjestämistä tapahtumista tiedotetaan Keski-Pohjanmaan liiton sivulla, mutta nopeimmin tieto on löydettävissä osoitteesta:

https://elmoenf.eu/fi/

 Lisätietoja hankkeesta antaa:

Kehittämispäällikkö Teemu Räihä, puh. +358 40 138 9058 teemu.raiha@keski-pohjanmaa.fi

 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje