Ajankohtaista

 

22.03.2024

Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän tiedote

 

Keski-Pohjanmaalla tuettu etenkin yritysten investointeja ja nuorten koulutusta

Keski-Suomen ELY-keskus on teettänyt arvion menneen ohjelmakauden 2014–2020 rakennerahastohankkeiden vaikuttavuudesta. Arvio koskee ELY:n rahoittamia Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) yritystukia ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kehittämishankkeita. Maakuntakohtainen esittely aiheesta kuultiin Keski-Pohjanmaan liiton maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 21.3.

Keski-Pohjanmaalla EAKR-yritystuet ovat painottuneet investointeihin: ohjelmakauden 22,1 miljoonan euron julkisesta rahoituksesta 78 % on käytetty investointeihin tai investointien ja kehittämisen yhdistelmiin. Rahoitus on kohdentunut monipuolisesti valmistavan teollisuuden toimialoille. Hankkeiden on arvioitu kasvattaneen tukea saaneiden yritysten liikevaihtoa noin 145 miljoonaa euroa ja kasvattaneen vientiä noin 45 miljoonaa euroa. Rahoituksella on muun muassa vaikutettu yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvuun (73 yritystä), luotu uusia työpaikkoja (349 työpaikkaa) sekä edistetty kansainvälisen liiketoiminnan ja viennin syntymistä. Keski-Pohjanmaalla yritykset kokivat hankerahoituksen positiivisen vaikutuksen osin kertautuneen: esimerkiksi tuetun tuotekehityksen myötä on saatu laajennettua tuotevalikoimaa ja tuotu markkinoille täysin uusia tuotteita, mikä puolestaan on kasvattanut liikevaihtoa.

ESR-hankkeiden 17,5 miljoonan rahoitus on kohdistunut etenkin nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseen sekä siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palvelujen parantamiseen. Keski-Pohjanmaan erityispiirteenä muuhun Länsi-Suomeen verrattuna oli, että keskimääräistä useampi hankkeisiin osallistuja oli alle 30-vuotias ja ohjautui hankkeen jälkeen koulutukseen tai työelämään. ESR-rahoituksella edistettiin etenkin toimintamallien kehittämistä esimerkiksi digitaitojen opastukseen, etäkoulutukseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä monialaiseen työparityöhön päihde- ja riippuvuuspalveluissa. Vaikuttavuusarvio nosti esille, että nykyisellä ohjelmakaudella 2021–2027 ESR-hankkeiden vaikuttavuuden arviointia tulisi kehittää laadullisen arvioinnin osalta ja samoin hankkeiden tuloksellisuutta tulisi kehittää toimintatapoja muuttamalla.

Aluekehittämispäätöstä odotellaan

Aluekehittämisen tilannekatsauksessa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen totesi, että maaliskuussa valtioneuvoston annettavaksi suunniteltu aluekehittämispäätös (nk. ALKE-päätös) on viivästynyt, ja tarkkaa uutta aikataulua ei ole esitetty. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmistellun ALKE-päätöksen valmistuttua ministeriöt laativat maakuntien liittojen kanssa toimeenpanosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Tätä kautta ALKE-päätös ohjaa maakuntien suunnittelua ja muun muassa tulevan maakuntaohjelman laadintaa. Pohjois-Suomen yhteiset aluekehittämiskeskustelut, joissa Keski-Pohjanmaakin on mukana, pidetään joka tapauksessa 18.4.

Sihteeristö puoltanut 1,7 miljoonan edestä JTF-hankkeita

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puolsi kokouksessaan 7.3. oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankkeita, joiden EU:n ja valtion rahoituksen osuus oli 1,6 miljoonaa euroa. Rahoitetuilla hankkeilla muun muassa tuetaan yritysten osallistumista suoriin EU-rahoitushakuihin, kaivannaisalan kehittämistä ja teollisuuden hukkaenergian hyödyntämistä. Lisäksi puollettiin yhtä turvetuotannon työntekijöiden uudelleentyöllistymistä tukevaa ylimaakunnallista ESR+-tyyppistä JTF-hanketta, jonka Keski-Pohjanmaalle kohdistuva rahoitus oli 123 000 €.

Tiivistelmät rahoitetuista hankkeista voi lukea maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjasta.

Maakunnan yhteistyöryhmä vastaa aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittamisesta. Keski-Pohjanmaalla maakunnan yhteistyöryhmä käsittelee ne rakennerahastohankkeet, joille haettu julkinen tuki (EU ja valtio) ylittää 500 000 euroa, ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö alle 500 000 euron (EU ja valtion tuki) hankkeet.

Lisätietoa

Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Timo Sillanpää, p. 0400 614 734

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, p. 040 140 8995

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje