Ajankohtaista

 

10.06.2024

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 10.6.2024

 

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAHALLITUS HYVÄKSYI MAAKUNTASTRATEGIAN JA -OHJELMAN OSALLISTUMIS JA -ARVIOINTISUUNNITELMAN

OLEMME TEKEMÄSSÄ OIKEITA ASIOITA – LAADUKKAASTI JA EU:N KEHITYSTÄ TUKIEN.

Ajankohtaiskatsauksessaan maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen käsitteli merkittävien kotimaisien ja kansainvälisten investointihankkeiden edistämiseen liittyvää työtä, KEVA:n kuntapäättäjäbarometrin tuloksia ja DG REGION maakuntaan suuntautuneen vierailun tuloksia. Investointinyrkki keskustelee tarpeen mukaan myös muiden hallinnonalojen kanssa yksittäisten investointihankkeiden edistämisen mahdollisuuksista. Se myös ylläpitää investointien tilannekuvaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa uuden toimintamallin toimeenpanosta. Investointinyrkki on ennen kaikkea toimintamalli, jonka mukaisesti vastuuministeriöiden nimeämät virkamiehet toimivat. Uusi toimintamalli ei tarkoita uusia rakenteita, vaan yhteistyön ja tiedonvaihdon tehostamista sekä roolien ja vetovastuun selkeyttämistä. Keski-Pohjanmaan liitto valmistelee alueellisen investointinyrkin toimeenpanoa.

EU:n komission aluekehittämisen pääosasto perehtyi 3.–4.6. järjestetyssä tilaisuudessa Keski-Pohjanmaan maakunnan kehittämiseen ja tulevaisuuden näkymiin. Tavoitteena oli lisätä DG REGIO:n ymmärrystä erityisesti alueen kyvykkyyksistä ja kehittämistavoitteista, joita maakunnan liitto säännöllisesti nostaa esille yhteisissä keskusteluissa. Tapaaminen lujitti Keski-Pohjanmaan liiton ja DG REGIO:n yhteistyösuhdetta ja toivottavasti on edesauttamassa maakunnan kehittämistä jatkossa.

KOKO MAAKUNTA KUTSUTAAN MUKAAN MAAKUNTASTRATEGIAN JA -OHJELMAN LAADINTAAN

Maakuntahallitus päätti käynnistää maakuntastrategian 2050 ja maakuntaohjelman 2026–2029 valmistelun sekä hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman jatkotyön pohjaksi.  Valmistelun käynnistymisestä tiedotetaan julkisella kuulutuksella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville ajalle 17.6. -17.7 maakuntaliiton verkkosivuille ja ilmoitustaululle. Asiasta kiinnostuneet voivat esittää mielipiteensä nähtävillä oloajan kuluessa.

Aluekehittämislainsäädännön mukaan maakunnan liitto vastaa maakunnan suunnittelusta, yhteistyössä kuntien, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja muun valtion aluehallinnon sekä muiden aluekehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa. Maakunnan kehittämisen asiakirjat, maakuntastrategia ja maakuntaohjelma, pohjautuvat lakiin alueiden kehittämisestä sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin. Maakuntaohjelmassa otetaan huomioon aluekehittämispäätöksen painopisteet. Maakunnan alueella toimivien viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelma ja edistää sen toteuttamista. Valmistelua ohjaa laki ja asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista eli ns. SOVA-laki (200/2005) ja asetus (347/2005).

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan myös:

  • Ohjelmakauden 2014−2020 rakennerahastohankkeiden vaikuttavuudesta laaditun arvioinnin

Muut kokouksessa käsitellyt asiat sekä maakuntahallituksen pöytäkirja on nähtävissä sivuiltamme tästä linkistä.

Lisätietoja

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä +358 40 001 2266

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje