Ajankohtaista

 

13.11.2023

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 13.11.2023

 

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 13.11.2023

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus kokoontui 13.11.2023 käsittelemään ajankohtaisia, maakunnan liiton toimintaan keskeisesti vaikuttavia ja valmistelussa olevia asioita, kuten Keski-Pohjanmaan kasvuohjelma vuosille 2024-2025, Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia, Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan liittojen yhteistyön tiivistäminen sekä maakuntahallituksen jäsenten vaali.

Keski-Pohjanmaan kasvuohjelma vuosille 2024-2025

Keski-Pohjanmaan kasvuohjelma vuosille 2024-2025 toimii maakuntaohjelman 2022-2025 jälkimmäisen jakson toimeenpanosuunnitelmana. Kasvuohjelma antaa perusteet EU-ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen toimeenpanolle sekä kansallisten rahoitusinstrumenttien kohdentamiseksi tunnistettuihin kasvun lähteisiin. Kasvuohjelmaa on laadittu laajassa yhteistyössä alueen eri toimijoiden ja sidostyhmien kanssa. Ohjelma on ollut maakunnan täysjäsen- ja osajäsenkunnilla lausunnolla, ja kunnat antoivat lausuntoja ohjelmasta aktiivisesti.

Maakuntahallitus hyväksyi Keski-Pohjanmaan kasvuohjelman 2024-2025.

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot ovat valmistelleet yhteisen Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien älykkään erikoistumisen strategian. Strategian tavoitteena on luoda Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnille yhteinen kehys strategian piirissä olevan osaamisen ja kehittämisen edistämiseksi. Strategia ei poista maakuntien liittojen vastuuta omaehtoisen alueen älykkään erikoistumisen edistämiseen vaan ennemminkin tukee jokaisen Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan maakuntakohtaisen älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanoa. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisellä älykkään erikoistumisen strategialla mahdollistetaan ylimaakunnallinen yhteistyö ja tarpeen vaatiessa maakuntien yhteisten hankkeiden valmistelu ja rahoitushaut. Yhteisellä strategialla ja yhteistyöllä pyritään hyödyntämään kunkin alueen erityisvahvuudet koko IP-alueen menestymisen hyväksi.

Maakuntahallitus hyväksyi Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan liittojen yhteistyön tiivistäminen

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot ovat tehneet tiivistyvää yhteistyötä sekä EU:n päätöksentekoa koskevassa että kansallisessa edunvalvonnassa. Yhteistyön edelleen kehittäminen edellyttää myös toiminnan rakenteellista ja tulostoimintalähtöistä uudistamista ja kehittämistä. Tällä hetkellä yhteistyö muodostuu toisaalta Pohjois-Suomen neuvottelukunnan ja toisaalta Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksista sekä näiden neuvottelukuntien kesken järjestetyistä yhteisistä kokouksista.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteistoiminta on perustunut maakuntien väliseen yhteistyöhön, ilman erityistä sopimukseen perustuvaa toimielintä. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien maakuntajohtajat pitävät tärkeänä nykyisen Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisen toimielimen sopimusperustan luomista ja siihen perustuvan toimielimen toiminnan vahvistamista. Yhteinen toimielin käsittelisi jatkossa nimenomaan näille maakunnille yhteisiä edunvalvonta- ja muita maakuntia yhdistäviä asioita.  Nimeksi toimielimelle esitetään Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta.

Maakuntahallitus hyväksyi valmistellun sopimuspohjan, johon Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteistyö jatkossa perustuisi.

Maakuntahallituksen jäsenten vaali sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen vuosille 2024-2025

Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen (2019) 16 §:n mukaan hallitukseen valitaan yksitoista (11) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Maakuntahallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Poliittisten ryhmien sopimuksen mukaan maakuntahallitus valitaan valtuustokausittain aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2023 lopulla.

Maakuntahallitus esittää 27.11.2023 kokoontuvalle maakuntavaltuustolle, että se valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet vuosille 2024-2025, ja määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Lisätietoja:

maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä +358 40 001 2266

maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995

 

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje