Ajankohtaista

 

13.05.2024

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 13.5.2024

 

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 13.5.2024

LIITON HALLITUS HYVÄYKSYI POHJOISEN LIIKENNESTRATEGIAN JA MAAKUNNALISEN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMAN SEKÄ NIMESI EHDOKKAAT TAIDETOIMIKUNTIIN

POHJOISEN LIIKEENNEYTEYDET OVAT SUOMEN PORTTI LÄNTEEN 

Maakuntaliiton hallitus hyväksyi osaltaan Pohjoisen liikennestrategian, joka on ylimaakunnallinen strategia, ja tavoitteena on priorisoida Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueiden eli Pohjoisen yhteiset ja keskeisimmät liikennejärjestelmän kehittämistarpeet.

Pohjoisten maakuntien uusi vuoteen 2036 tähtäävä liikennestrategia nostaa saavutettavuuden ja logistisen toimintavarmuuden keskiöön liikenneyhteyksien kehittämisessä. Pohjoisen liikenneyhteydet tuovat toimintavarmuutta Suomelle ja koko läntiselle Euroopalle.

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen pitää Pohjoisen liikennestrategiaa hyvänä tukena maakuntamme liikennejärjestelmämme kehittämiselle ja edunvalvontatyölle.

-Liikennestrategian toimenpideohjelmassa keskiöön on nostettu sellaiset strategiset kehityshankkeet ja -potentiaali, joiden suunnittelun edistäminen tai toteuttaminen on tärkeää vuoteen 2036 mennessä. Toimenpiteistä on priorisoitu kaikkein kiireellisimmät toimenpiteet, joita tulee valtion päätöksenteossa edistää, tiivistää Kaiponen strategian tavoitteista ja jatkaa;

-painotus on pohjoisten maakuntien ominaisissa ja muusta Suomesta poikkeavissa näkökulmissa, minkä takia yleisiä, valtakunnallisia tarpeita on nostettu esille harkiten. Myöskään kaikkia maakunnallisia kehitystarpeita ja -hankkeita ei nostettu strategiaan, vaan niitä esitetään laajemmin maakuntien liittojen omissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa ja tavoitteissa.

MAAKUNNALLINEN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA EDISTÄÄ KESKIPOHJALAISTEN HYVINVOINTIA

Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Keski-Pohjanmaan liiton / Kumaha-hankeen, Hyvinvointialue Soiten sekä Kokkolan kaupungin kulttuuritoimen yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa laaditun maakunnallisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman. Kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa käsitellään Keski-Pohjan-maan liiton, siihen kuuluvien jäsenkuntien ja hyvinvointialue Soiten toimintaa kulttuurihyvinvoinnin alalla.

Kulttuurihyvinvointityötä kunnissa ohjaa sekä lainsäädäntö (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019) että hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät kansalliset periaatepäätökset ja suositukset. Keski-Pohjanmaan maakunnallisen kulttuurihyvin-vointisuunnitelman tarkoituksena on kuvata ne tavoitteet, jotka maakunnassa asetetaan lähivuosien kulttuurihyvinvointitoiminnalle. Tavoitteena on, että alueen kunnat ja kulttuuritoimijat huomioivat jatkossa suunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet, sekä soveltavat niitä toimintansa suunnittelussa.

EHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN TAIDETOIKUNTIIN

Taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijaelimiä. Jäsenten keskeisin tehtävä on toimia oman alansa asiantuntijoina ja vertaisarvioijina. Taidetoimikunnat päättävät valtion taiteilija-apurahoista sekä muista taiteilijoille ja taiteilijaryhmille jaettavista apurahoista ja palkinnoista. Toimi-kunnat antavat myös lausuntoja muun muassa yhteisöjen hakemuksista sekä taiteilijaeläkehakemuksista.

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus nimesi ehdokkaat valtion, että alueellisen taidetoimikunnan jäseneksi kaksivuotiselle kaudelle:

Pohjanmaan taidetoimikuntaan:

musiikin maisteri Markus Luomala, Kaustinen

musiikkipedagogi YAMK, K-P:n Kamariorkesterin intendentti Marjukka Puutio, Kokkola

näyttelijä (FIA) Irina Parviainen, Kokkola

 

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikuntaan:

toiminnanjohtaja, muotoilija amk Tuula Puoskari, Kalajoki

 

Audiovisuaalisten taiteiden toimikuntaan:

elokuvakriitikko Hannu Björkbacka, Kokkola

 

Esittävien taiteiden toimikuntaan:

teatteritaiteen maisteri, kaupunginteatterin johtaja Jouni Leikkonen, Kokkola

 

Musiikkitoimikuntaan:

musiikkipedagogi YAMK, K-P:n Kamariorkesterin intendentti Marjukka Puutio, Kokkola

johtaja Matti Hakamäki, Kansanmusiikki-instituutti, Kaustinen

 

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan myös:

  • Maakuntahallitus hyväksyi Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstökertomuksen,
  • hyväksyi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2024,
  • merkitsi tiedoksi 6. vaihemaakuntakaavan valmistelun tilanteen
  • nimesi Keski-Pohjanmaan liiton ehdokkaat valtion, että alueellisen taidetoimikunnan jäseniksi.

Muut kokouksessa käsitellyt asiat sekä maakuntahallituksen pöytäkirja on nähtävissä sivuiltamme tästä linkistä

Lisätietoja

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä +358 40 001 2266

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995

Lyhyesti maakuntakaavasta 

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain, jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä kaavana.

Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Kaava esitetään kartalla kaavamerkintöjen ja -määräysten avulla. Maakuntakaavaan liittyy myös selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteet, vaikutukset ja muut, muun muassa kaavan tulkinnan ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakunnan liiton maakuntavaltuusto. (Lähde: Ympäristöhallinto.fi)

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje