Ajankohtaista

 

22.01.2024

Maakuntahallituksen kokoustiedote 22.1.2024

 

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 22.1.2024

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksensa maanantaina 22.1.2024. Maakuntahallituksella oli päätettävän merkittäviä liiton toimintaa tulevaisuuteen ohjaavia ja mahdollistavia asiakirjoja, toimenpidesuunnitelmia sekä hankintapäätöksiä.

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksyi muun muassa:

  • Keski-Pohjanmaan energiamuutoksen edistämisen suunnitelman maakunnallisen digitaalisen kompassin, joka kuvaa Keski-Pohjanmaan strategisia,
  • maakunnan digitaalisen kehittämisen tavoitteet vuoteen 2030 sekä
  • teki hankintapäätöksen 6.vaihemaakuntakaavaa koskevan Natura-arvioinnin hankinnasta

KESKI-POHJANMAAN ENERGIAMURROKSEN EDISTÄMINEN

Keski-Pohjanmaan liitto on laatinut yhteistyössä jäsenkuntien ja sidosryhmien kanssa Keski-Pohjanmaan energiamurroksen edistä­misen asiakirjan, jonka maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan. Keski-Pohjanmaan tavoitteena on vahvistaa siirtymää fossiilis­ten polttoaineiden käytöstä uusiutuvien energialähteiden käyttöön, edistää vahvasti energiamurroksen toimeenpanoa maakunnassa sekä hyödyntää puhdasta siirtymää niin talouden kuin työllisyydenkin hoidossa. Energia-alalla on maakunnassa käynnissä yli 12 miljardin euron investoinnit  ja tulossa on lisää inves­tointeja, jotka vaativat eri alojen toimijoiden luovaa yhteistyötä, jotta Keski-Pohjanmaan energiajärjestelmä kehittyy ja pystyy vastaa­maan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin ja olemaan edellä­kävijä energiantuottajana.

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNALLINEN DIGITAALINEN KOMPASSI

Keski-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus hyväksyi yhteistyössä kuntien ja sidosryhmien kanssa laaditun maakunnallisen digitaalisen kompassin, joka luo kestävää pohjaa Keski-Pohjanmaan digitaalisuuden edistämiseksi seuraaville vuosikymmenille.

Keski-Pohjanmaan maakunnallinen digitaalinen kompassi on alu­eellinen toimenpidesuunnitelma, joka tukee EU:n digitaalisen kompassin tavoitteita ja valtioneuvoston selontekoa Suomen digitaalisesta kehityksestä. Maakunnan liiton tavoite on valtioneuvoston selonteon peri­aatteita noudattaen se, että Keski-Pohjanmaan maakunta on hou­kutteleva, kilpailukykyinen ja digitaalisesti kyvykäs sekä se, että maakunnalle on luotu vuoteen 2030 ulottuvat maakunnalliset stra­tegiset digitavoitteet.

Keski-Pohjanmaan liiton kunnat ja julkisorganisaatiot ottavat digikompassin tavoitteet huomioon maakunnan omassa kehitystyössä ja toimenpideohjelmissaan. Lisäksi Keski-Pohjanmaan digitaalisen kompassin tavoitteet otetaan ja esitetyt toimenpiteet otetaan huomioon Keski-Pohjanmaan liiton rakenne-rahastohankkeiden digitalisaatiokehitystä ohjaavana asiakirjana.

6. VAIHEMAAKUNTAKAAVAA KOSKEVA NATURA-ARVIOINNIN HANKINTAPÄÄTÖS

Luonnonsuojelulain 35:1 §:n mukaan hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava ne vaikutukset, jotka voivat heikentää niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on ilmoitettu, ehdotettu tai sisällytetty Natura 2000-verkostoon. Luonnonsuojelulain mukainen vaikutusten arviointivelvollisuus syntyy, mikäli hankkeen vaikutukset kohdistu­vat Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin, ovat luonteeltaan heikentäviä, laadultaan merkittäviä ja ennalta arvioiden todennäköisiä.

Natura-arvioinnissa arvioidaan eri lajeihin ja luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten heijastumista alueen eheyteen ja ekologiseen rakenteeseen ja toimin­taan.

Maakuntahallitus hyväksyi Ramboll Fin­land Oy hankinnasta jättämän tarjouksen, kokonaishintaan 59 000 euroa. Natura-selvityksen toteutusaika on 02/2024–11/2024. Keski-Pohjanmaan liitto on hakenut hankinnalle Ympäristöminis­teriön vihreää siirtymää edistävien liittyviin selvityksiin ja­ettavaa avustusta.

Muut kokouksessa käsitellyt asiat sekä maakuntahallituksen pöytäkirja on nähtävissä sivuiltamme tästä linkistä.

Lisätietoja

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä +358 40 001 2266

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje